Εκπαίδευση στις ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC – III

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 40 ώρες (5 Σαββατοκύριακα)

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Έναρξη: 30 Ιανουαρίου, 2021

Λήξη: 28 Φεβρουαρίου, 2021

Θέμα: Εκπαίδευση στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του ψυχομετρικού εργαλείου WISC-ΙΙΙ του Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Children).

Περιεχόμενο

·         Εισαγωγή στα ψυχομετρικά εργαλεία και το τεστ νοημοσύνης

·         Λήψη ιστορικού από τους γονείς και κλινική συνέντευξη και επικοινωνία με το παιδί ή έφηβο

·         Οδηγίες για την χορήγηση- συμπεριφορά του εξεταζόμενου

·         Ανάλυση λεπτομερής όλων των items και των πιθανών λαθών

·         Παράμετροι της βαθμολόγησης (ψυχολόγου και εξεταζόμενου)

·         Υποκλίμακες και ερμηνεία

·         Συγγραφή ψυχολογικής αξιολόγησης

·         Ανάλυση πρωτοκόλλων παιδιών με ποικίλες διαταραχές

·         Ενημέρωση των γονέων/συναδέλφων/εκπαιδευτικών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC- III απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

Αναλυτική Περιγραφή του Σεμιναρίου

Η κλίμακα νοημοσύνης WISC-ΙΙΙ του Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Children) είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο τεστ για την αξιολόγηση τις νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα.

Το τεστ αυτό καλύπτει παιδιά από ηλικίας 6 έως 16 ετών και 11 μηνών. Αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Έξι από αυτές τις δοκιμασίες αποτελούν την λεκτική κλίμακα και οι τις έξι δοκιμασίες αποτελούν την πρακτική κλίμακα. Το παιδί αντιμετωπίζει εναλλάξ τις λεκτικές και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την διάγνωση της νοητικής υστέρησης, της χαρισματικότητας, των ποικίλλων νοητικών δυνατοτήτων και ελλειμμάτων του παιδιού και του εφήβου, καθώς για τη διαφοροδιάγνωση από ψυχοσυναισθηματικές ασθένειες. Με βάση τα αποτελέσματα ο ειδικός να συντάσσει την ψυχολογική έκθεση και τις ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Παράλληλα με την κλινική συνέντευξη και παρατήρηση του παιδιού/εφήβου, το τεστ νοημοσύνης WISC-ΙΙΙ συνεισφέρει στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες τόσο όσον αφορά την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και αδυναμιών ενός παιδιού/εφήβου, όσο και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

 • Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες: Η έννοια της νοημοσύνης, διάφοροι ορισμοί και θεωρίες, ο ρόλος της κληρονομικότητας/περιβάλλοντος, ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούν την νοημοσύνη, θέματα που προκύπτουν από τη μέτρηση της νοημοσύνης, δεοντολογία και αρχές δεοντολογίας.
 • Η συνάντηση με τους γονείς για τη λήξη του ιστορικού, συνάντηση με το παιδί-έφηβο.
 • Το ελληνικό WISC-III: οι υποκλίμακες, λεκτικές και πρακτικές και αναλυτική παρουσίαση και των δύο.
 • Η εκπαίδευση στη διαδικασία της χορήγησης.
 • Η βαθμολόγηση: Η βαθμολόγηση, τα λάθη που ενδέχεται να γίνουν και η δημιουργία του διαγράμματος.
 • Τα στάδια της ερμηνείας: Η διατομική και ενδοατομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Ειδικά θέματα στην ερμηνεία 
 • Ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις με βάση τα ευρήματα του τεστ.
 • Η συγγραφή της αξιολογητικής έκθεσης και η εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας
 • Κλινική εφαρμογή σε παιδιά με νοητική υστέρηση, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με ΔΕΠΥ, με συναισθηματικές διαταραχές, με χαρισματικότητα, με κώφωση, με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας, με κινητικές αναπηρίες.
 • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους γονείς.
 • Η παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο παιδί ή έφηβο.
 • Βιωματικό μέρος: πρακτική εξάσκηση και χορήγηση του τεστ μεταξύ των εκπαιδευόμενων (ανά δυάδες) και role playing.
 • Βιωματικό μέρος: βαθμολόγηση και ερμηνεία πραγματικών πρωτοκόλλων
 • Βιωματικό μέρος: συζήτηση αποτελεσμάτων και προτάσεις για τη συγγραφή

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Θα πραγματοποιηθούν 10 συναντήσεις από 4 ώρες η κάθε συνάντηση.

 1. Σάββατο 30/1/2021: 10:00 – 14:00
 2. Κυριακή 31/1/2021: 12:00 – 16:00
 3. Σάββατο 06/2/2021: 10:00 – 14:00
 4. Κυριακή 07/2/2021: 12:00 – 16:00
 5. Σάββατο 13/02/2021: 10:00 – 14:00
 6. Κυριακή 14/02/2021: 12:00 – 16:00
 7. Σάββατο 20/02/2021: 10:00 – 14:00
 8. Κυριακή 21/02/2021: 12:00 – 16:00
 9. Σάββατο 27/02/2021: 10:00 – 14:00
 10. Κυριακή 28/02/2021: 12:00 – 16:00

Κόστος

 • 400 ευρώ
 • 300 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, εκπαιδευτικούς και όσοι δεν θα λάβουν πιστοποίηση

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και ηλεκτρονικό ντοσιέ σημειώσεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος