Αυτισμός: Σεμινάριο θεωρητικής & πρακτικής εξάσκησης

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 16 ώρες (2 Σαββατοκύριακα)

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Έναρξη: 6 Μαρτίου, 2021

Λήξη: 14 Μαρτίου, 2021

Θέμα: Ενημέρωση και πληροφόρηση για τα ψυχομετρικά εργαλεία

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό-ενημερωτικό Σεμινάριο για τον Αυτισμό απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς ή/και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε ειδικά πλαίσια με παιδιά ή/και ενήλικες με Αυτισμό ή και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στον Αυτισμό.

Θεωρητικές και Πρακτικές Ενότητες

 • Τι είναι αυτισμός – αλήθειες και μύθοι
 • Χαρακτηριστικά του αυτισμού
 • DSM-5 Διαγνωστικά κριτήρια και Αυτισμός
 • Αξιολόγηση του Αυτισμού
 • Παρέμβαση και Αυτισμός
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Εκπαίδευση και Αυτισμός: Η αξία της εκπαίδευσης
 • Σεξουαλικότητα και Αυτισμός
 • Κέντρα Ημέρας Αυτισμού
 • Τα δικαιώματα του παιδιού με Αυτισμό
 • Συνεργασία γονέων – πλαισίου
 • Μιλώντας με γονείς παιδιών με αυτισμό, συμβουλευτική γονέων
 • Ερωτήσεις, απορίες και συζήτηση
 • Ερωτηματολόγια άτυπα αξιολόγησης ικανοτήτων
 • Πρόγραμμα
 • Χρήση του προγράμματος
 • Μετάβαση στο πρόγραμμα
 • Πως παρουσιάζω τις δραστηριότητες
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων
 • Δόμηση δραστηριοτήτων
 • Έξυπνες Πρακτικές
 • Δυσκολίες στην εφαρμογή της δομημένης διδασκαλίας
 • Μορφές Συνεργασίας
 • Συναντήσεις
 • Τετράδιο επικοινωνίας
 • Τηλεφωνική επαφή
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • Εργασίες
 • Βιντεοταινίες – Φωτογραφίες
 • Επίπεδα συνεργασίας:
 • Αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός προγράμματος
 • Υλοποίηση προγράμματος
 • Ερωτήσεις, απορίες και συζήτηση

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Θα πραγματοποιηθούν 4 συναντήσεις από 4 ώρες η κάθε συνάντηση.

 • Σάββατο 06/3/2021: 12 :30- 16:30
 • Κυριακή 07/03/2021: 10:00 – 14:00
 • Σάββατο 13/03/2021: 10:00 – 14:00
 • Kυριακή 14/03/2021 :10:00-14:00.

Κόστος

150 €

Παροχές

 • Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης
 • Υλικό Σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος