Η πολυπλοκότητα της Γραφής: Η παρέμβαση του/της Εκπαιδευτικού

Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Η ημερίδα αυτή, μέσα από τη βιωματική μάθηση, στοχεύει στην κατανόηση της γραφοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών σε κινητικό, αισθητηριακό, γνωστικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο.

Διάρκεια Σεμιναρίου : 6 ώρες

Εργαστήρια - Θεματικές Ενότητες

Στην Ημερίδα θα πραγματοποιηθούν μικρά εργαστήρια με τις παρακάτω θεματικές:

 • Σωματικές Λειτουργίες και Δεξιότητες που απαιτούνται για τη γραφή
 • Αξιολόγηση – Παρέμβαση
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Επιρροή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στη Γραφή
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη (Εκπαιδευτικό Σύστημα)
 • Αξιολογητικά Τεστ

Απαιτήσεις Σεμιναρίου

Για το σεμινάριο απαιτούνται :

 • Χρήση Κάμερας και Μικροφώνου
 • Χαρτιά Α4
 • Μαρκαδόροι
 • Αλουμινόχαρτο
 • Δυνατότητα κίνησης στο χώρο σας

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αυτού απαιτείται η χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Κόστος

25 €

Παροχές

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος