Μέθοδος Θεατρικού Παιχνιδιού και όχι Θεατρικά Παιχνίδια

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 3 ώρες

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγητής : Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης

Ημερομηνία : Σάββατο 6 Μαρτίου

Ώρα : 10:00-13:00 (3ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Σκοπός του προγράμματος

Το θεατρικό παιχνίδι δεν μπορεί να χωρέσει σε έναν τυποποιημένο ορισμό καθώς δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν ή να αναλύσουν αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του – “θα το καταλάβει μόνος εκείνος που μπορεί να το βιώσει”. Παρά τις όποιες προσπάθειες επαγγελματιών που ασχολούνται με την παιδαγωγική θεάτρου να ορίσουν αυτό το “τυχαίο γεγονός”, η μέθοδος του Λάκη Κουρετζή αποδεικνύει την αδυναμία όλων να το χωρέσουν σε μία ή δύο προτάσεις.

Οι επαγγελματίες, λοιπόν,  είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού κατά τη μέθοδο αυτή.

Είναι ευθύνη όλων να είναι ενήμεροι προτού προτείνουν στους γονείς την είσοδο ενός παιδιού σε μια ομάδα θεατρικού παιχνιδιού, όσο και το χώρο/πλαίσιο υλοποίησης αυτής.

Η έγκυρη πληροφόρηση και η διαμόρφωση μιας προσωπικής άποψης περί του θέματος ίσως καταφέρει να διαφοροποιήσει τη μέθοδο παιδαγωγικής θεάτρου/ θεατρικού παιχνιδιού από τα υπόλοιπα προσφερόμενα προγράμματα που υπάρχουν σε πληθώρα.

Κόστος

20 ευρώ

Έκπτωση: για άνεργους ,εκπαιδευτικούς, φοιτητές παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, φιλολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γονείς : 15  ευρώ 

Σε ποιους απευθύνεται

  • σε όλους τους εκπαιδευτικούς,
  • επαγγελματίες και φοιτητές παιδαγωγούς,
  • ειδικούς παιδαγωγούς,
  • φιλολόγους,
  • εργοθεραπευτές,
  • λογοθεραπευτές,
  • φυσικοθεραπευτές,
  • κοινωνικούς λειτουργούς,
  • γονείς
  • αλλά και για όποιον άλλο ενδιαφέρεται ή εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης.

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος