Κύκλος Σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής 3 Ενοτήτων

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Η Unicert, και ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (eidikospaidagogos.gr) διοργανώνουν κύκλο σεμιναρίων στον τομέα της Ειδικής Αγωγής με τις εξής θεματικές ενότητες:

 • «Υποστήριξη και Παρέμβαση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»
  Σάββατο και Κυριακή 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019 Διάρκεια: 10.00 π.μ. – 15.30 μ.μ. (2ήμερο)
  Κόστος Σεμιναρίου: 200€
 • «Γραφοκινητική Ανάπτυξη: Από την Αδρή Κινητικότητα στον Λεπτό Συντονισμό»
  Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 Διάρκεια: 10.00 π.μ. – 15.30 μ.μ.
  Κόστος Σεμιναρίου: 30€
 • «Διαταραχές Λόγου: Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης»
  Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 Διάρκεια: 10.00 π.μ. – 15.30 μ.μ.
  Κόστος Σεμιναρίου: 30€

Οι παραπάνω αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για μεμονωμένη παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου.

Κόστος και για τα 3 σεμινάρια240€

Υπευθυνος Προγραμματος:

Φώτης Παπαναστασίου – Ειδικός Παιδαγωγός / Συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία – www.eidikospaidagogos.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Σάββατο και Κυριακή 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019 (διήμερο)

(Πιστοποίηση Unicert, της οποίας το εξεταστικό σύστημα είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εισηγητής Φώτης Παπαναστασίουwww.eidikospaidagogos.gr)

Το σεμινάριο στηρίζεται στο βιβλίο του κ Παπαναστασίου Φώτη «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ» (εκδόσεις ΠΕΔΙΟ). H επάρκεια θα δοθεί μετά τη διεξαγωγή εξετάσεων τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου (Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:30).

Στόχος Επιμόρφωσης: Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης
και παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Θα παρουσιαστούν ασκήσεις παρέμβασης κι υποστήριξης και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτές. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες ερευνητικές
εξελίξεις από το χώρο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Τομείς του σεμιναρίου:

 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση
 • Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αιτιολογία Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών δυσκολιών
 • Μαθησιακό Κενό & Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Δυσλεξία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στην ορθογραφία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά
 • Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Παρουσίαση των ασκήσεων για παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες

Οι ασκήσεις Παρέμβασης αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Ασκήσεις οπτικής αντίληψης
 • Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης
 • Ασκήσεις μνήμης
 • Ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας
 • Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης
 • Ασκήσεις γραπτού λόγου κι ανάπτυξης λεξιλογίου

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
 • σε ειδικούς ψυχικής υγείας
 • σε επαγγελματίες και ειδικούς από το χώρο της ειδικής αγωγής
 • σε φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ)
 • σε γονείς
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν:

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Επαγγελματικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά & τη Unicert.
 • Έντυπα ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
 • Πρότυπο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης
 • Το θεωρητικό μέρος της παρουσίασης (υλικό και ασκήσεις)
 • Το βιβλίο «Μαθησιακές Ευκολίες» με πλήρες υλικό με έτοιμες ασκήσεις για άμεση χρήση μέσα στη σχολική τάξη

Β. ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 Διάρκεια: 10.00 π.μ. – 15.30 μ.μ.

Εισηγητής: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης(Εργοθεραπευτής & Συγγραφέας)

Στόχος Επιμόρφωσης: Το σεμινάριο αυτό, μέσα από τη βιωματική μάθηση, στοχεύει στην κατανόηση της γραφοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών σε κινητικό, αισθητηριακό, γνωστικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο.

Τομείς του σεμιναρίου: Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθούν μικρά εργαστήριαμε τις παρακάτω θεματικές:

 • Σωματικές Λειτουργίες και Δεξιότητες που απαιτούνται για τη γραφή
 • Αξιολόγηση – Παρέμβαση
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Επιρροή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στη Γραφή
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη (Εκπαιδευτικό Σύστημα)
 • Τεστ Αξιολόγησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: επαγγελματίες και ειδικούς από το χώρο της ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, ειδικούς ψυχικής υγείας, βρεφονηπιοκόμους, γονείς, φοιτητές από αντίστοιχα
θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ) και κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.


Γ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Σάββατο 19 OKTΩΒΡΙΟΥ 2019 Διάρκεια: 10.00 π.μ. – 15.30 μ.μ.

Εισηγήτρια: Πιτσικάλη Θεοδώρα Χριστίνα (Λογοθεραπεύτρια)

Στόχος Επιμόρφωσης: Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Διαταραχών Λόγου και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης.Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές παρέμβασης σε παιδιά με
Διαταραχές Λόγου.

Τομείς του Σεμιναρίου:

 1. Ορισμός & Διαστάσεις Λόγου
 2. Σημασιολογία- Ορισμός Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών) Αξιολόγηση Διαταραχών Σημασιολογίας Τεχνικές Παρέμβασης
 3. Φωνολογία -Ορισμός Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών) Αξιολόγηση Διαταραχών Φωνολογίας Τεχνικές Παρέμβασης
 4. Σύνταξη -Ορισμός Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών) Αξιολόγηση Διαταραχών Σύνταξης Τεχνικές Παρέμβασης
 5. Μορφολογία- Ορισμός Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών) Αξιολόγηση Διαταραχών Μορφολογίας Τεχνικές Παρέμβασης
 6. Πραγματολογία – Ορισμός Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών) Αξιολόγηση Διαταραχών Πραγματολογίας Τεχνικές Παρέμβασης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ), γονείς και σε όσους επιθυμούν
να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Διαταραχές Λόγου.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δια ζώσης Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και εξ αποστάσεως (Distance Learning σύγχρονο μέσω πλατφόρμας)