Παιδικό Ιχνογράφημα

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 8 ώρες

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Έναρξη: 16 Ιανουαρίου, 2021 10:00- 14:00

Λήξη: 17 Ιανουαρίου, 2021 10:00- 14:00

Θέμα: Εκπαίδευση στο Παιδικό Ιχνογράφημα

Ενότητες

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Παιδικό σχέδιο.
  • Οδηγίες για την χορήγηση- συμπεριφορά του εξεταζόμενου.
  • Ανάλυση λεπτομερής όλων των items και των πιθανών λαθών.
  • Παράμετροι της βαθμολόγησης (ψυχολόγου και εξεταζόμενου).
  • Ερμηνεία των σχεδίων.
  • Συγγραφή ψυχολογικής αξιολόγησης.
  • Ανάλυση πρωτοκόλλων παιδιών με ποικίλες διαταραχές.
  • Ενημέρωση των γονέων/συναδέλφων/εκπαιδευτικών.

Κόστος

  • 120 ευρώ
  • 90 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εκπαιδευτικούς

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος