Ενημέρωση στις ψυχομετρικές διαδικασίες

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 3 ώρες

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου 10:00 – 13:00 (μία ημέρα, τρεις ώρες)

Θέμα: Ενημέρωση και πληροφόρηση για τα ψυχομετρικά εργαλεία

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Εκπαιδευτικό-ενημερωτικό Πρόγραμμα για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας ή/και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας.

Αναλυτική Περιγραφή του σεμιναρίου:

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες: Η έννοια της νοημοσύνης, διάφοροι ορισμοί και θεωρίες, ο ρόλος της κληρονομικότητας/περιβάλλοντος, ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούν την νοημοσύνη, θέματα που προκύπτουν από τη μέτρηση της νοημοσύνης, δεοντολογία και αρχές δεοντολογίας.

Κόστος

  • 20 ευρώ
  • 15 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και εκπαιδευτικούς

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος