ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤA ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤA ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μεταπτυχιακά > Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηµατοοικονοµικά παρέχει εξειδικευµένη και υψηλού επιπέδου γνώση στις επιστήµες της Τραπεζικής, της Επενδυτικής και της Χρηµατοοικονοµικής σε άτοµα που εργάζονται ή επιθυµούν να ακολουθήσουν επαγγελµατική σταδιοδροµία στον τοµέα αυτό, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηµατιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.


Συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εµπεδώσουν τις επιστηµονικές εξελίξεις του τοµέα, µε την πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση πραγµατικών καταστάσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαµβάνουν την ανάλυση της οικονοµικής επίδοσης εταιρειών, τη διαµόρφωση και εφαρµογή επενδυτικών στρατηγικών, τη µέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη µέτρηση της αξίας µετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής και την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηµατοδοτικών πόρων και επενδύσεων.


Όλοι δε οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού