ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Επιχειρήσεις: Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣTip

Tip

Tip


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Tip

Tip

Tip
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Tip

TipΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1:

 ΑΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΤΕΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ


σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πολλούς εργαζομένους για τα ίδια καθήκοντα αναφέρτε το στην περιγραφή θέσης εργασίας (πχ. επιθυμώ 10 άτομα όπως ο υπάλληλος 1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2:

 ΑΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΤΕΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ


σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πολλούς εργαζομένους για τα ίδια καθήκοντα αναφέρτε το στην περιγραφή θέσης εργασίας (πχ. επιθυμώ 10 άτομα όπως ο υπάλληλος 2)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3:

 ΑΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΤΕΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ


σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πολλούς εργαζομένους για τα ίδια καθήκοντα αναφέρτε το στην περιγραφή θέσης εργασίας (πχ. επιθυμώ 10 άτομα όπως ο υπάλληλος 3)ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιος πληρώνει τα άτομα της πρακτικής στην επιχείρηση? 
Η αποπληρωμή γίνεται από την ΕΥΕ-ΕΚΤ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο καταβάλλει τα σχετικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταρτιζομένων. Δεν υφίσταται κανενός είδους οικονομική απαίτηση από τον εργοδότη. Άλλωστε όσοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Δράσης θεωρούνται – για τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου – ασκούμενοι και δεν συνυπολογίζονται στο προσωπικό της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν φορολογείται για την απασχόλησή τους και δεν έχει καμία υποχρέωση ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασκούμενων καταβάλλονται από το ΚΔΒΜ.

2. Τι γίνεται όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της πρακτικής άσκησης όσων απασχολήσω;
Δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση προς τους ασκούμενους. Ωστόσο, αν επιλέξετε να προσλάβετε κάποιους από αυτούς ,το ΚΔΒΜ θα σας παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, να λάβετε ενημέρωση πιθανών προγραμμάτων επιχορήγησης προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι ενεργά την χρονική εκείνη περίοδο και που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε.

3. Ποιες οι υποχρεώσεις μου ως επιχειρηματίας;
Η επιχείρηση που μετέχει στην πρακτική άσκηση, απαγορεύεται να προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τηςαπό την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται:
  • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
  • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
  • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

4. Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για να συμμετάσχω;
  • Καταχωρώντας τα στοιχεία σας άμεσα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας.
  • Επικοινωνώντας με ένα από τους κατά τόπους εκπροσώπους μας τηλεφωνικά ή με e-mail.
  • Μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο του ΚΔΒΜ της επιλογής σας και να συνομιλήσετε εκεί με ένα από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

5. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν;
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού