Διαχείριση Κατασκευών - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαχείριση Κατασκευών

Μεταπτυχιακά > Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευών είναι μοναδικό τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών προσφέρει σημαντικά οφέλη σε διευθυντικά στελέχη αρχικής βαθμίδας, σε μηχανικούς έργων και στο αντίστοιχο προσωπικό επίβλεψης, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται στους τομείς των κατασκευών και της ανάπτυξης γης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν για ευκαιρίες ανέλιξης και για ηγετικές θέσεις στον κλάδο των κατασκευών.

Ολοκληρώνοντας το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:
  • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου, και προπαντός το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα κατασκευαστικά έργα από την άποψη του χρονικού προγραμματισμού, της διαχείρισης των κονδυλίων έργου, του ελέγχου και της διαχείρισης του ρίσκου, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, της διοίκησης και οργάνωσης των εμπλεκομένων στο έργο αλλά και της χρήσης των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών στις διάφορες φάσεις κατασκευής
  • Όλες τις θεωρητικές γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν, με επιτυχία, διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών
  • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στον κατασκευαστικό τομέα
  • Μια διεθνή αντίληψη της κατασκευαστικής βιομηχανίας που, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, διευρύνεται συνεχώς και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική



 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού