ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μεταπτυχιακά > Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση είναι διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους και φιλοδοξεί να προσφέρει στην αγορά εργασίας εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες στα ζητήµατα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους που εργάζονται ήδη και ενδιαφέρονται να σταδιοδροµήσουν σε συναφείς δραστηριότητες, υποστηριζόµενες από Εθνικές Υπηρεσίες ή υπηρεσίες της Ε.Ε. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί σήµερα µια συνεχώς αυξανόµενη επίδραση για τη λειτουργία των κρατών- µελών της αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οργανισµών και άλλων φορέων, καθώς και για τη δραστηριοποίηση των ελεύθερων επαγγελµατιών στον ευρωπαϊκό χώρο και στον χώρο του διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη σκοπιά του δικαίου, της οικονοµίας, της διοίκησης και της πολιτικής, ώστε να προσφέρει στον φοιτητή την πολύπλευρη θεώρηση των θεµάτων, που είναι αναγκαία για τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτικών και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στο πρώτο εξάµηνο παρέχει τις βασικές γνώσεις περί της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ στο δεύτερο προσφέρει εξειδίκευση στις διεθνείς οικονοµικές, πολιτικές και άλλες συνιστώσες της ΕΕ και ολοκληρώνεται µε τη συγγραφή πρωτότυπης διπλωµατικής εργασίας


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 
Αναζήτηση
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού