Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

Μεταπτυχιακά > Νομική

Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Δίκαιο (ή Δίκαιο των Επιχειρήσεων) είναι να αποτελέσει ένα Πρόγραµµα υψηλού επιπέδου για όσους φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχηµένοι νοµικοί, δικηγόροι, και νοµικοί σύµβουλοι, εξειδικευµένοι στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Δίκαιο. Είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου και να προετοιµάζει τους αποφοίτους του για τις αυξανόµενα περίπλοκες νοµικές πράξεις και για τους τοµείς νοµικών διαπραγµατεύσεων, όπως είναι οι τράπεζες, οι µεταφορές και η ενέργεια. Τα βασικά µαθήµατα εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστηµα του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου.


Παρέχει πλήρη γνώση, σε πολλές περιοχές Δικαίου, που συναποτελούν αυτό που ονοµάζεται Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Δίκαιο, όπως είναι το Εµπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο και οι ρυθµίσεις Ανταγωνισµού, Δίκης επί θεµάτων ενέργειας, το Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Πέραν αυτών, παρέχεται στους αποφοίτους Νοµικών Σχολών το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στις Πολιτικές επιστήµες και στα Οικονοµικά, και τους εφοδιάζει µε δεξιότητες ανάλυσης, ανάληψης ευθύνης και ηγεσίας, προκειµένου να ενισχύσει την ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων και να προαγάγει την καλή οργάνωση δραστηριοτήτων µέσα στο πλαίσιο του διαρκώς µεταβαλλόµενου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού