Εκπαιδευτική Ψυχολογία - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά > Επιστημών Υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήµατα της µάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία αποβλέπει στην παροχή εξειδικευµένης γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τοµείς:


  • Tων θεωριών της µάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρµογών
  • Tων µαθησιακών δυσκολιών
  • Του προτύπου ανάπτυξης στις πιο πάνω εξελικτικές φάσεις
  • Tων τεχνικών και µεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής έρευνας
  • Των αποκλίσεων της συµπεριφοράς και την αντιµετώπισή τους.
  • Tων εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εµφανίζονται στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία
  • Tων πολιτισµικών παραµέτρων και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού