Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου B2 & C2 (Αποδεκτό από Α.Σ.Ε.Π.)

Γενικές Πληροφορίες

Στον όμιλο Εκπαίδευσης Ευρωπρόοδος διεξάντονται on-line μαθήματα Αγγλικών με στόχο την πιστοποίηση των γνώσεων με συμμετοχή σε εξετάσεις της Pearson.

Τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται ηλεκτρονικά (online).
  • σύγχρονη εκπαίδευση (ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή)
  • ασύγχρονη εκπαίδευση (παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού οποιαδήποτε στιγμή)

Χαρακτηριστικά των μαθημάτων

Ευέλικτο ωράριο σύγχρονης εκπαίδευσης
Προσαρμοσμένο περιβάλλον μαθημάτων για ενήλικες

Διάρκεια Μαθημάτων

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι  κατ’ελάχιστον 3 μήνες.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται απο τον φορέα πιστοποίησης Pearson και διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (7 φορές τον χρόνο).

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.