Αρχιτεκτονική Τοπίου MLA - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

ΠΛΗΣΙΟΝ
ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Βρείτε μας στο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αρχιτεκτονική Τοπίου MLA

Μεταπτυχιακά > Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, απευθύνεται σε αποφοίτους της Αρχιτεκτονικής, της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, και άλλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήρων (π.χ. πολεοδομία, δασολογία, γεωπονία, βιολογία), οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Τοπίου. Ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου και φιλοδοξεί να καλύψει ένα εκπαιδευτικό κενό σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει μια κλιμακούμενη ανάγκη για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι:
  • Η κατανόηση της ιστορίας και της σχέσης της ανθρώπινης δραστηριότητας με τη δημιουργία των τοπίων
  • Η κατανόηση των φυσικών και πολιτιστικών επιρροών στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος
  • Η δημιουργική ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων προβληματισμών στον σχεδιασμό των τοπίων
  • Η παροχή γνώσης σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του τοπίου
  • Η επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς επαγγελματίες από συναφείς επιστήμες και τέχνες
  • Η εκαπαίδευση επαγγελματιών με οικολογική και κοινωνική συνείδηση, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη γνώση για τη δημιουργία οικολογικών ανοιχτών χώρων πρασίνου
  • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού του τοπίου
  • Η ευαισθητοποίηση στο σχεδιασμό με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές ιδιαιτερότητες του τοπίου της Κύπρου καθώς και των Μεσογειακών οικοσυστημάτων
  • Η προετοιμάζει των φοιτητών για σταδιοδρομία στον τομέα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της έρευνας ή στις περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές (PhD)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού