Σεμινάρια για την απόκτηση ειδικότητας στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πιστοποιημένα

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ καινοτομεί εγκαινιάζοντας ένα πρότυπο εργαστήριο Φ/Β συστημάτων. Στο χώρο 10 στρεμμάτων του εν λόγω εργαστηρίου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν επίγεια Φ/Β συστήματα ισχύος 150 Kwp. Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχει μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα 80τ.μ., στη σκεπή της οποίας έχουν εγκατασταθεί Φ/Β συστήματα στέγης ισχύος 10 Kwp τα οποία βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ θέλοντας να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους καταρτιζόμενους και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά με τα Φ/Β συστήματα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Unicert , ξεκινά την υλοποίηση Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Κατάρτισης για τις Αρχές λειτουργίας, μελέτης και εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Η κατάρτιση από τους έμπειρους καθηγητές και η πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες στο νέο εργαστήριο του ΚΔΒΜ θα παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος εξειδικευμένος επαγγελματίας είναι η άριστη γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ενέργειας αλλά και του σχεδιασμού, της εγκατάστασης, της συντήρησης και της επισκευής φωτοβολταικών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους τίτλους προγραμμάτων κατάρτισης :

1. Σχεδιαστής  εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων
2. Τεχνικός εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων
3. Τεχνικός πωλήσεων Φ/Β συστημάτων
4. Τεχνικός συντήρησης Φ/Β συστημάτων

Σε ποιούς απευθύνεται

  • Σε υποψήφιους που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με ένα πιστοποιητικό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
  • Σε εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν υψηλά standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
  • Σε υποψήφιους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν ή και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

Υλοποιήση Σεμιναρίου

Το εν λόγω σεμινάριο πρόκειται να υλοποιηθεί στη Λάρισα και θα αποτελείται από θεωρία και πρακτική άσκηση.

  • Η θεωρία θα υλοποιηθεί στις δομές μας στη Σωκράτους.
  • Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο μας εκτάσεως 10 στρεμμάτων στην Αμφιθέα Λάρισας όπου εκτός από την αίθουσα πρακτικής έχουν εγκατασταθεί επίγεια Φ/Β συστήματα και Φ/Β σύστημα στέγης.
  • Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 6 μήνες, δηλ. 3 μήνες θεωρία και 3 μήνες πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες.

Μετά την εξάμηνη εκπαίδευση θα γίνουν εξετάσεις Πιστοποίησης σε συνεργασία με την Unicert και το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην περίπτωση που κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε επαναληπτικές εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ προκειμένου να πάρει το χαρτί της Πιστοποίησης . Μετά την Πιστοποίηση προαιρετικά οι απόφοιτοί μας μπορούν να απασχοληθούν για δύο μήνες σε επιχειρήσεις της αγοράς που ασχολούνται με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων.

Σκοπός μας είναι οι απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να εγκαταστατούν Φ/Β συστήματα, να τα συντηρούν και να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας .

Πληροφορίες:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ
τηλ: 2410552706