Κοινωφελής Κατάρτιση

Αναμένονται Προγράμματα

Κατάρτιση – Πιστοποίηση στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη της δράσης Κατάρτισης – Πιστοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα τα προγράμματα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. 

Ποιους αφορά:

Η δράση κατάρτισης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης, ηλικίας έως 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση (150 ώρες) (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
  • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ
  • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχ/σεων
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
  • Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Περιβαλλοντική Προστασία & Ανακύκλωση Προϊόντων
  • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας (Social Media)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
  • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
  • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
  • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
  • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική υποστήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  • Διαχείριση Κινδύνου & Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε ΟΤΑ
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.