Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2 και η Unicert, Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. υλοποιεί με σφραγίδα ποιότητας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο “Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων” διάρκειας 400 ωρών (4 μήνες).

Έναρξη 15η Δεκεμβρίου

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε σεμινάρια και προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης.
 • Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.

Γιατί να το παρακολουθήσω;

 • Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.ά.
 • Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

 • Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Η δυναμική της ομάδας – Οι ρόλοι των μελών σε μια ομάδα
 • Θεωρίες μάθησης: συμπεριφοριστικές, γνωστικές, ανθρωπιστικές
 • Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού και εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι – Αναγνωρίζοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα
 • Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εκπαιδευτικοί χώροι
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
 • Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη
 • Η μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: έννοια και σκοπός της μικροδιδασκαλίας, σχεδιασμός, παρουσίαση, αξιολόγηση και δραστηριότητες.

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση τελική εργασίας και σύντομων δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Έκπτωση 10% στα εξέταστρα για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδων Β2 (lower) ή C2 (proficiency), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Δωρεάν πιστοποίηση Unicert Primary Διαθεματικό (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ πιστοποιηµένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού (Windows XP, 7, 10 – Office 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016) για κάθε συμμετέχοντα που διαμένει στoυς νομούς Αττικής, Λάρισας και Κορίνθου.