Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) – Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές παρέμβασης σε παιδιά με ΔΑΦ.