Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση, Διάγνωση Και Τεχνικές Παρέμβασης

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.