Παιδική και Εφηβική Σχιζοφρένεια: Διαγνωστικά Kριτήρια της Σχιζοφρένειας και Κλινική Εικόνα

Σεμινάρια

Ημερομηνία και Διάρκεια

Ημερομηνία Διεξαγωγής : Σάββατο 12 Ιουνίου
Ώρες Διεξαγωγής : 12:30 πμ – 16:30 μμ (5 ώρες)

Γενικές Πληροφορίες

Η παιδική σχιζοφρένεια είναι ένα σοβαρό σύνδρομο το οποίο επηρεάζει πλήθος λειτουργιών του παιδιού. Κυρίως επηρεάζει τη διεργασία της σκέψης, την ικανότητα της διαυγούς αντίληψης, το συναίσθημα, τη διάθεση και τη συμπεριφορά. Η σκέψη είναι διαταραγμένη, το συναίσθημα ανάρμοστο, η διάθεση ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Επίσης υπάρχει μία αίσθηση ότι το άτομο ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, παραληρητικές ιδέες που μπορεί να είναι αλλόκοτες, ψευδαισθήσεις και παραληρήματα.
Η σχιζοφρένεια με έναρξη στην εφηβεία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί, εκτός από τη βαρύτητα της ψυχοπαθολογίας αυτής καθαυτής, επηρεάζει αρνητικά τη φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή φάση. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση για το είδος και τη φύση του συγκεκριμένου κάθε φορά ψυχωσικού επεισοδίου. Γιατί μόνο τότε είναι δυνατό να ληφθούν τα πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά αλλά και προληπτικά μέτρα.

Θεματικές Ενότητες

– Τι είναι η σχιζοφρένεια
– Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια
– Πώς εκδηλώνεται η νόσος – Συμπτώματα
– Θεραπεία και παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε ειδικούς Ψυχικής Υγείας,
• Φοιτητές
• Γονείς
• Ειδικούς Παιδαγωγούς και σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση της σχιζοφρένειας.

Κόστος

20 ευρώ

Παροχές

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  • ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος