Διοίκηση Επιχειρήσεων – Logistics

E-Learning

Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι, αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους (π.χ. το χρήμα και η γνώση) καταλήγουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με αποδοτικότητα, δηλαδή να αποφέρει στην επιχείρηση την περίφημη προστιθέμενη αξία. Το άτομο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα, είναι ο Μάνατζερ. Είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, επισημαίνει τα προβλήματα και επιλέγει την καλύτερη λύση, επιβλέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρηση του σε ανάπτυξη, να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να έχει μεγάλο εύρος γνώσεων.Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, ώστε να αναπτύσσονται οι ανάλογες δεξιότητες.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

  • Εκτελεστικό στέλεχος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
  • Μελετητής και υπεύθυνος μελετών σε θέματα οργάνωσης, έρευνας και λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Στέλεχος και υπεύθυνος σε επιτελικές θέσεις στις επιχειρήσεις
  • Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
  • Αυτόνομη επιχειρηματική δράση

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Διοίκηση-Management 50 100€
Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Συντελεστές Management
Λειτουργίες Οργάνωσης-Διοίκησης & Χρηματοοικονομικά

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Εργατική Ασφάλεια & Υγιεινή 25 40€
Α’ Βοήθειες-Φυσικοί Παράγοντες Κινδύνου
Οργάνωση Εργασίας-Ασφάλεια Εξοπλισμού
Νομοθεσία-Επαγγελματικοί Κίνδυνοι
Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Εργατική Νομοθεσία-Εργασιακές Σχέσεις 10 20€
Εργασιακές Σχέσεις
Μνημονιακές Δεσμεύσεις

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας 10 20€
Δημόσιο-Ιδιωτικός Τομέας-ΟΑΕΔ-Έρευνα Αγοράς
Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
Φάκελλος Υποψηφιότητας
Συνέντευξη