Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΕΝΕΡΓΑ

Κλάδοι Αιχμής Για Άνεργους 30-49 Ετών
Φορτοεκφορτωτές

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Και Ένταξης Στην Αγορά Εργασίας Για Άτομα Άνω Των 30 Ετών Στον Αγροδιατροφικό Κλάδο
Αγροδιατροφή Για Ανέργους Έως 29 Ετών
Απόκτηση Δεξιοτήτων Για Άνεργες Γυναίκες Έως 29 Ετών
Δυναμικοί Τομείς Για Άνεργους Πτυχιούχους Έως 29 Ετών
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Επαγγελματικής Ανάπτυξης Και Ένταξης Στην Αγορά Εργασίας Για Νέους Ηλικίας Έως 29 Ετών
Κοινωφελής Κατάρτιση
ΝΕΟ VOUCHER 5.000 ANΕΡΓΩΝ SECURITY
VOUCHER ΓΙΑ 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ.ΥΠ.Α ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 1000 ΕΥΡΩ
Τουριστική Βιομηχανία Για Άνεργους Νέους Έως 29 Ετών