Αρχική

previous arrow
next arrow
Slider

Νέα Προγράμματα

Media

Με το Βλέμμα στο Μέλλον

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανέργων
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Ενδοεπιχειρησιακή Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Διεπιχειρησιακή Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Εκπαίδευση Κοινωνικά Ευαίσθητων Ομάδων
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Ε-Learning – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
 • Μακροχρόνια Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαίδευση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Προγράμματα Kατάρτισης

 • Πληροφορική
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Προγράμματα Γλώσσας
 • Αγροτικά και Περιβαλλοντικά
 • Οικονομία και Διοίκηση – Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικά – Τραπεζικά
 • Τουριστικά
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Τεχνικά Προγράμματα
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ

Συστήματα Ποιότητας ISO

Συνεργασίες

Επικοινωνήστε μαζί μας​