Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός Και Μentoring

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Συμβουλευτική, Επαγγελματικ...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Συμβουλευτική, Επαγγε...

Δείτε περισσότερα

Αξιολόγηση Στελεχών Της Εκπαίδευσης

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Αξιολόγηση Στελεχών Της Εκπ...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Αξιολόγηση Στελεχών Τ...

Δείτε περισσότερα

Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαί...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Θεσμός Επαγγελματικής...

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Στα ...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτώ...

Δείτε περισσότερα

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Αρχές Εκπαίδευσης Ενη...

Δείτε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας Στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Διασφάλιση Ποιότητας Στην Ε...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Διασφάλιση Ποιότητας ...

Δείτε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο Διδακτικό Αντικείμενο Των Προκηρυσσόμενων Θέσεων

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα "Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα "Επιμορφωτικό Πρόγραμμ...

Δείτε περισσότερα

Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως...

Δείτε πληροφορίες για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο "Ανοικτή & Εξ Αποσ...

Δείτε περισσότερα