Γεωργικός – Κτηνοτροφικός Τομέας

E-Learning Γεωργικός – Κτηνοτροφικός Τομέας

Προ της οικονομικής κρίσεως που διέρχεται η χώρα, υπήρχε διαδεδομένη η αντίληψη ότι όσο μικρότερο το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον αγροτικό τομέα και όσο μικρότερο το ποσοστό συμμετοχής του αγροτικού τομέα στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, τόσο αναπτυγμένη είναι η χώρα αυτή. Ήταν σύνηθες να αναφέρεται σχεδόν ως μομφή το γεγονός ότι στην Ελλάδα το ποσοστό του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας είναι αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό, δεν είναι απολύτως ακριβές. Το πλέον ενδιαφέρον όμως, είναι ότι κατά την διάρκεια της παρούσης κρίσεως ο αγροτικός τομέας ήταν (και συνεχίζει να είναι) από τους λίγους, ο οποίος όχι μόνο αντιστέκεται στην κρίση αλλά αυξάνει σταθερά τις εξαγωγές του.Επιπλέον ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της αγροτικής αλλά και τουριστικής οικονομίας. Η ανάγκη επιστροφής των αστών «στον χαμένο παράδεισο», η αναζήτηση ενός περισσότερο ανθρώπινου μοντέλου εργασίας, η πολυμορφία του αγροτικού προϊόντος, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι των αγροτικών και αγροτουριστικών επενδύσεων έχει επιδοτηθεί από κοινοτικά ή/ και εθνικά κονδύλια σε συνδυασμό με το περιορισμένο μέγεθος της επένδυσης με αποτέλεσμα την μικρή επιβάρυνση του επενδυτή, είναι οι παράγοντες που προδιαγράφουν τη δυναμική ανάπτυξη του επαγγέλματος.

Η δυναμική του κλάδου προβλέπει τη δημιουργία 5.294 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων οι 4.645 αφορούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις αυτές (τουλάχιστον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων περιόδων) θα αφορά στον αγροτικό τομέα και τον αγροτουρισμό, με δεδομένη την αύξηση του τουρισμού.