Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα

E-Learning Τουρισμός – Αθλητισμός – Πολιτισμός
Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
 1. Λειτουργίες Επισιτισμού
  • Εισαγωγή στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
  • Οι εργαζόμενοι στα επισιτιστικά τμήματα
  • Το εστιατόριο
  • Είδη γευμάτων
  • Σερβίροντας τους πελάτες
  • Γενικοί κανόνες υγιεινής
 2. Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων
  • Καταναλωτικές συνήθειες
  • Συνήθεις προσδοκίες – ανάγκες πελατών
  • 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους πελάτες σας
  • Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή
  • Χρήσιμα tips για τις πωλήσεις