Βασικές Γνώσεις Φροντιστών Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Οικογενειακή Στήριξη) – Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)

E-Learning Τομέας Υγείας

Διάρκεια

? ώρες

Γενικές Πληροφορίες

2 Προγράμματα E-learning

1. Βασικές Γνώσεις Φροντιστών Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Οικογενειακή Στήριξη)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες προκειμένου να παρέχει βασική κατ’ οίκον φροντίδα σε ασθενή με άνοια. Θα είναι σε θέση να κατανοεί τον ορισμό και τα συμπτώματα της άνοιας, θα αναγνωρίζει σημάδια πιθανών επιπλοκών, και θα έχει γνωρίσει τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς φροντίδας και βέλτιστης επικοινωνίας.

2. Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες προκειμένου να παρέχει εστιασμένη επιστημονική φροντίδα σε ασθενή με άνοια. Θα είναι σε θέση να κατανοεί πως θα παρέχει φροντίδα και θεραπεία επικεντρωμένη στον ασθενή με άνοια, τις ειδικές ανάγκες των πασχόντων και τις βασικές αρχές διαχείρισής τους.

Θεματικές Ενότητες

Βασικές Γνώσεις Φροντιστών Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Οικογενειακή Στήριξη)

Θεματικές Ενότητες :

 1. Γενικές γνώσεις
 • Ορισμός & βασική παθολογία άνοιας
 • Παράγοντες επιρροής Alzheimer
 • Έννοια προσωποκεντρικής φροντίδας
 • Επικοινωνία
 1. Βασικές Γνώσεις
 • Βασική παθολογία νόσου Alzheimer
 • Βασικά θέματα υγείας επιρροής νόσου Alzheimer
 • Προσωπική φροντίδα/ Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Επικοινωνία
 • Οικιακό περιβάλλον / Προσωπική ασφάλεια
 1. Ειδικές γνώσεις

α. Διαχείριση προκλητικών/δύσκολων συμπεριφορών

β. Δραστηριότητες για τον πάσχοντα

γ. Χρήσιμα Τεχνολογικά εργαλεία

ε. Νομικά ζητήματα Ασθενούς

Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)

Θεματικές Ενότητες :

 1. Γενικές γνώσεις
 • Ορισμός & βασική παθολογία άνοιας
 • Παράγοντες επιρροής Alzheimer
 • Έννοια προσωποκεντρικής φροντίδας
 • Επικοινωνία
 1. Βασικές Γνώσεις
 • Βασική παθολογία νόσου Alzheimer
 • Βασικά θέματα υγείας επιρροής νόσου Alzheimer
 • Προσωπική φροντίδα/ Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Επικοινωνία
 • Οικιακό περιβάλλον / Προσωπική ασφάλεια
 1. Ειδικές γνώσεις
 • Διαχείριση προκλητικών/δύσκολων συμπεριφορών
 • Δραστηριότητες για τον πάσχοντα
 • Χρήσιμα Τεχνολογικά εργαλεία
 • Άγχος φροντιστών / Πηγές υποστήριξης
 • Νομικά ζητήματα Ασθενούς
 • Ευημερία (well-being) και Ποιότητα Ζωής (Quality of Life) (Ορισμοί & εργαλεία μέτρησης)
 • Εισαγωγή στην Θετική Ψυχολογία. Πώς μπορεί να συμβάλει στην καθημερινότητα της άνοιας
 • Άνοια και πολυπολιτισμικότητα
 • ΒΑΕΜ και LGBTQI κοινότητες
 • Η οικολογία της άνοιας. Το μοντέλο του Bronfenbrenner

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος