Σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίων/Προγραμμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σχέδιο Νόμου για τα Επιμελητήρια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ και  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί διαχειριστική κατασταλτική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους  Άρθρο 5:  Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων β. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό […]

Συνεχίστε την ανάγνωση