Γραφείο Διασύνδεσης

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Στόχος του βιογραφικού είναι να τραβήξει την προσοχή του εργοδότη και να του δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς ώστενα τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Τι να προσέξω;

 • Να χρησιμοποιήσετε κάποιο έτοιμο πρότυπο όπως το  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ».
 • Ένα βιογραφικό θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και καθαρό.
 • Χρησιμοποιήστε χαρτί λευκό μεγέθους Α4.
 • Προσέξτε πολύ καλά την ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε συνοπτικές προτάσεις για να περιγράψετε την εκπαιδευτική και επαγγελματική σας εμπειρία.
 • Προσαρμόστε το περιεχόμενο του βιογραφικού σας στις απαιτήσεις της εταιρείας και της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Τι να αποφύγω;

 • Μη χρησιμοποιείτε δικάς σας πρότυπα σύνταξης βιογραφικών.
 • Μην περιλάβετε ψευδή στοιχεία.
 • Μη στέλνετε φωτοτυπίες παλιών βιογραφικών.
 • Μην υπογράφετε το βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Μη βάζετε προσωπική φωτογραφία/ιες.
 • Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφίες ή άλλα γραφικά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

…μετά το βιογραφικο …η συνέντευξη!

Αναζήτηση Εργασίας

Αναζητήστε θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους/εικονίδια.