Απόκτηση Δεξιοτήτων για άνεργες Γυναίκες έως 29 ετών

Αναμένονται Προγράμματα

Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη προγράμματος απασχόλησης για 5.000 άνεργες γυναίκες με τίτλο: “Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας”.

Μέσω της δράσης θα αναπτυχθούν εξατομικευμένα σχέδια ολοκληρωμένης παρέμβασης, με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούμενων, τα οποία θα προσφέρουν, ανάλογα με την περίπτωση i. τις δεξιότητες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση βάσει των σύγχρονων αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας, ii. την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για την επιτυχή και άμεση μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, iii. τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και τους πόρους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των αναγκών της αγοράς.

Ποιους αφορά:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτες Λυκείου, ΙΕΚ, πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, κάτοχοι δελτίου ανεργίας.

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής (για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας)
  • Εκπαίδευση (120 ώρες) σε σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο δυναμικών κλάδων / επαγγελμάτων, όπως:
  • Χρηματοπιστωτικός τομέας
  • Νέες τεχνολογίες, όπως σχεδιασμός εφαρμογών και υπηρεσιών εικονικής πραγματικότητας στον
  • τουρισμό, τον πολιτισμό και τις υπηρεσίες
  • Πράσινη τεχνολογία και Ενέργεια
  • Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο
  • Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία (280 ώρες) σε επιχειρήσεις δυναμικών κλάδων, σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης

Αμοιβές:

Η συνολική αμοιβή των συμμετεχόντων στη δράση, ορίζεται σε περίπου 2.500 € (η αμοιβή εξαρτάται  από τις συνολικές ώρες της δράσης, οι οποίες καθορίζονται στην προκήρυξη).

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.