Δυναμικοί Τομείς για άνεργους Πτυχιούχους έως 29 ετών

Αναμένονται Προγράμματα

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη προγράμματος απασχόλησης για 5.000 άνεργους νέους με τίτλο:                        “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας”.

Σκοπό της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων πτυχιούχων και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε θεματικά αντικείμενα δυναμικών κλάδων (οικονομικός, τεχνικός και γεωτεχνικός επιστημονικός και επαγγελματικός τομέας) ως μέσο ανάσχεσης του φαινομένου της μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης (brain drain), μείωσης των ποσοστών ανεργίας και ένταξης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ποιους αφορά:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, κάτοχοι δελτίου ανεργίας.

 

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • ·      Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

  ·      Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα δυναμικών κλάδων, όπως:

  ü  Ψηφιακή Οικονομία – Fintech,

  ü  Ενέργεια,

  ü  Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη,

  ü  Αγροδιατροφή,

  ü  Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία, κ.α.

  ·      Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

  Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των δυναμικών κλάδων, σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης

Αμοιβές:

Η συνολική αμοιβή των συμμετεχόντων, εξαρτάται  από τις συνολικές ώρες της δράσης, οι οποίες καθορίζονται στην προκήρυξη.

 Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.