Τουριστική Βιομηχανία για άνεργους νέους έως 29 ετών

Αναμένονται Προγράμματα

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη προγράμματος απασχόλησης για 4.000 άνεργους νέους με τίτλο: “Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας”.

Η δράση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Τουριστική Βιομηχανία και στην Βιομηχανία Ευεξίας, καθώς και γενικότερα στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διεθνείς καταναλωτικές συμπεριφορές, οι κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στις χώρες προέλευσης και προορισμού και οι αλλαγές του τρόπου και της ποιότητας ζωής των τουριστών.

Ποιους αφορά:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, κάτοχοι δελτίου ανεργίας.

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
  • Εκπαίδευση (140 ώρες) σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, όπως: Ηγεσία – Διαχείριση Οργανωσιακής Κουλτούρας, Οργάνωση Μικρών Τουριστικών Μονάδων και Μονάδων Εστίασης, Ανάδειξη της Τουριστικής Εμπειρίας Πελάτη, Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Συντήρηση Εγκαταστάσεων κ.α. και σε ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, όπως Επικοινωνία, Ενσυναίσθηση, Δημιουργικότητα και Ανάλυση, Λειτουργία σε ομάδες κλπ.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία (260 ώρες) σε επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας, σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης

ΑΜΟΙΒΕΣ:

Η συνολική αμοιβή των συμμετεχόντων στη δράση, ορίζεται σε περίπου 2.000 € (η αμοιβή εξαρτάται  από τις συνολικές ώρες της δράσης, οι οποίες καθορίζονται στην προκήρυξη).

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.