Κλάδοι Αιχμής για άνεργους 30-49 ετών

Ενεργά Προγράμματα

Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος απασχόλησης για 10.000 ανέργους με τίτλο: “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”.

Ποιους αφορά:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι ηλικίας 30 – 49 ετών, κατόχοι δελτίου ανεργίας

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Εκπαίδευση (200 ώρες) σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής, όπως:
  • Μεταποίησης / Βιομηχανίας / Κατασκευών,
  • Υγείας – Πρόνοιας,
  • Τουρισμού – Επισιτισμού
 • Απασχόληση – Εργασιακή εμπειρία (380 ώρες) σε επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αμοιβές:

Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 2.520 €, αναλυτικά:

 • Aμοιβή για την εκπαίδευση: 1.000 €
 • Αμοιβή για την απασχόληση: 1.520 €