Σεμινάρια Ασφαλείας

Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – Security

Πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας ...

Δείτε τις πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού ...

Δείτε περισσότερα

Eλεγκτής Ασφαλείας (X-Ray Screener)

Πληροφορίες για το σεμινάριο "Eλεγκτής Ασφαλείας (X-Ray Screener)"

Δείτε πληροφορίες για το σεμινάριο "Eλεγκτής Ασφαλείας (X-Ray Screener)"

Δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS Code» (24 Ώρες Σύγχρονο E-Learning)

Πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Προσω...

Δείτε πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...

Δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – YAΛΕ

Πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Υπεύθ...

Δείτε πληροφορίες για το σεμινάριο "Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ...

Δείτε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων – Εποπτών

Πληροφορίες για το σεμινάριο "Εκπαίδευσης Αρχιφυλάκων – Εποπτών"

Δείτε πληροφορίες για το σεμινάριο "Εκπαίδευσης Αρχιφυλάκων – Εποπτών"

Δείτε περισσότερα