Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πανεπιστημίου Αιγαίου Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών

Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022

Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023

Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες

Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00

Κόστος: 400,00 €

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο τουρισμός αντιπροσώπευε το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2017, με περισσότερα από 313 εκατομμύρια άτομα να εργάζονται στον κλάδο.
Αυτό το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη μεταβαλλόμενη φύση του διεθνούς τουρισμού καθώς αντιμετωπίζει την πρόκληση της ταχείας ανάπτυξης, της εμφάνισης νέων προορισμών, της κλιματικής αλλαγής και της ηθικής διαχείρισης μιας επιχείρησης στην οποία τα κύρια αξιοθέατα περιλαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον και την κουλτούρα των ανθρώπων.
Θα μάθετε λεπτομερώς για τη στρατηγική διαχείριση, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πωλήσεων, την επιχειρηματικότητα, τον οικονομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τη διακυβέρνηση και την πολιτική.
Αναπτύσσοντας μια στρατηγική και διαχειριστική προοπτική του τουρισμού και της φιλοξενίας, θα είστε κατάλληλοι για μελλοντικούς ρόλους ως διευθυντής, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής ή σύμβουλος.
Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού και της φιλοξενίας για τις εθνικές και διεθνείς οικονομίες και την ανάγκη για ικανούς διαχειριστές να ηγούνται και να στηρίζουν την προβλεπόμενη ανάπτυξη του κλάδου.
Μια από τις βασικές στοχεύσεις του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τη διαχείριση, την επικοινωνία και την πώληση στον πελάτη-στόχο.

Πιστοποιήσεις Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Unicert Skills) στον Τομέα Τουρισμού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα:

  • E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
  • Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
  • Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού
  • Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εστιατορική Τέχνη
  • Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου
  • Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)
  • Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)
  • Διοργάνωση Πολιτιστικών- Επιστημονικών- Αθλητικών Εκδηλώσεων
Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους καταρτιζόμενους με τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις έννοιες που είναι απαραίτητες για την ανάλυση των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον φιλοξενίας, καθώς και μια βαθιά ριζωμένη κατανόηση των θεμάτων που διαμορφώνουν στη διεθνή διαχείριση φιλοξενίας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος».
Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης».

Θα κατοχυρώσετε το σύνολο των προβλεπόμενων Ωρών Επιμόρφωσης και των ECVET του προγράμματος και θα πιστοποιηθείτε για αυτές, εφόσον η επίδοσή σας είναι τουλάχιστον 50% σε κάθε τεστ αξιολόγησης κάθε Διδακτικής Ενότητας.
Σε περίπτωση που η επίδοσή σας είναι μικρότερη από 50% στο τεστ αξιολόγησης μιας Διδακτικής Ενότητας, τότε θα σας απονεμηθούν οι μισές από τις ώρες επιμόρφωσης που αντιστοιχούν στην ενότητα αυτή του προγράμματος, ως αναγνώριση του χρόνου ασύγχρονης παρακολούθησης και μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες
ΠεριγραφήΣτην ενότητά αυτή αναλύεται το εννοιολογικό πλαίσιο του τουρισμού και οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν τους όρους «τουριστική βιομηχανία» και «τουριστικό προϊόν». Επίσης γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των νέων τάσεων και εξελίξεων του ελληνικού τουρισμού και οι επιρροές που ασκούν στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις οι μεταβολές της τουριστικής ζήτησης. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις ομοιότητες και διαφορές στην λειτουργεία των τουριστικών επιχειρήσεων διεθνώς. Τέλος γίνεται αναφορά στο εμπορικό, αστικό, εργατικό και φορολογικό δίκαιο.
Έναρξη28/02/2022
Λήξη10/04/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Εισαγωγή στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Ι
2 Εισαγωγή στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΙΙ
3 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι
4 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙ
5 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙΙ
6 Η Διεθνής Επιχείρηση Ι
7 Νομικά Θέματα Επιχειρήσεων Ι
8 Νομικά Θέματα Επιχειρήσεων ΙΙ
Διδακτική ενότητα 2: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχειακών μονάδων. Γίνεται αναλυτική αναφορά στις ιδιαιτερότητες του λογιστικού κυκλώματος των επιχειρήσεων του κλάδου ενώ δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ανάλυση κόστους. Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και πελατειακών σχέσεων αναλύονται διεξοδικά καθώς αποτελούν καθοριστικοί παράγοντες στην διαχείριση ποιότητας.
Έναρξη11/04/2022
Λήξη22/05/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Επισιτισμού (F & B) Ι
2 Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Επισιτισμού (F & B) Ι
3 Λογιστική για τον κλάδο της φιλοξενίας Ι
4 Λογιστική για τον κλάδο της φιλοξενίας ΙΙ
5 Λογιστική για τον κλάδο της φιλοξενίας ΙΙΙ
6 Διαχείριση ατόμων και οργανισμών
7 Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Ι
8 Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΙΙ
Διδακτική ενότητα 3: Τουρισμός και Αειφορία
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση της εξέλιξης του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος. Αναλύεται η μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ιδιαίτερη αναφορά στην σπουδαιότητα της βιωσιμότητας.
Έναρξη23/05/2022
Λήξη03/07/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Τουρισμός και Αναψυχή στη Σύγχρονη Κοινωνία
2 Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ι
3 Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΙΙ
4 Τουριστικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ΙΙΙ
5 Βασικές Αρχές Διοίκησης και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
6 Βιώσιμη Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Ι
7 Βιώσιμη Διοίκηση στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΙΙ
8 Επιχειρηματικότητα και Στρατηγική στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
Διδακτική ενότητα 4: ΤΠΕ στον Τουρισμό/Διαχείριση Διαφόρων Μορφών Τουρισμού
ΠεριγραφήΤο μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενότητας είναι αφιερωμένο στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Γίνεται εκπαίδευση στα συστήματα διαχείρισης κρατήσεων ξενοδοχείων (Property Management Systems) αλλά και στα σημαντικότερα συστήματα διαδικτυακών κρατήσεων (booking.com, expedia.com και channel managers). Επίσης γίνεται παρουσίαση ειδικών και εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας, αξιοθέατων και εκδηλώσεων.
Έναρξη04/07/2022
Λήξη21/08/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Πληροφοριακά Συστήματα Φιλοξενίας – PMS και OTAs Ι
2 Πληροφοριακά Συστήματα Φιλοξενίας – PMS και OTAs ΙΙ
3 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό Ι
4 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό ΙΙ
5 Διαχείριση αξιοθέατων
6 Διαχείριση εκδηλώσεων για τον κλάδο της φιλοξενίας
7 Τουρισμός Κρουαζιέρας
8 Διαπολιτισμική Διαχείριση
Διδακτική ενότητα 5: Μάρκετινγκ – Ψηφιακό Μάρκετινγκ
ΠεριγραφήΗ ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην σπουδαιότητα του μάρκετινγκ για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Άλλωστε οι σημαντικότερες καινοτομίες στο μάρκετινγκ την τελευταία δεκαετία αφορούν τον τουρισμού (δίκτυο διανομής και προώθηση). Επίσης, γίνεται αναφορά στο μάρκετινγκ τουριστικού προορισμού (destination marketing) η οποία αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη τουριστική ανάπτυξη, ενώ παρουσιάζεται το ψηφιακό μάρκετινγκ με αναλυτική αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυο συνεδρίες αφιερώνονται στις δημόσιες σχέσεις και στην διαχείριση κρίσεων.
Έναρξη22/08/2022
Λήξη02/10/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Ι
2 Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΙΙ
3 Διαχείριση και Μάρκετινγκ Προορισμού Ι
4 Διαχείριση και Μάρκετινγκ Προορισμού ΙΙ
5 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία Ι
6 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΙΙ
7 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Ι
8 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr – Τηλ. 2241099424-5-6]

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 «Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΑΕ» – «Universal certification solutions S. A – UNICERT S.A.»
  Υπ.: Νικόλαος Νούλας
  Email: info(at)unicert.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Αθήνα
  Δ/νση: Ακαδημίας αρ. 98-100

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
  Υπ.: Ορέστης – Βάιος Νούλας
  Email: info(at)europroodos.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Λάρισα
  Δ/νση: Κύπρου 24-28

Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
1. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 10%
2. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής έως 2 ατόμων: 10%
3. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 25%
4. Έκπτωση λόγω πρόωρης εγγραφής: 10%

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος