Διοίκηση Καινοτομίας στον Τουρισμό

Πανεπιστημίου Αιγαίου Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών

Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022

Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023

Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες

Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00

Κόστος: 400,00 €

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Η καινοτομία διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στις υπηρεσίες και, αναμφισβήτητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τουριστική βιομηχανία. Ο τουρισμός υπήρξε ένας από τους κύριους μοχλούς της χρήσης του Διαδικτύου στην οικονομία, από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών ή τις εφαρμογές Web 2.0. Η τεχνολογική πρόοδος και ο τουρισμός συμβαδίζουν εδώ και χρόνια.
Αυτό το πρόγραμμα εξοπλίζει τους καταρτιζόμενους με το σύνολο δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη διαχείριση ξενοδοχείου, τη διαχείριση εσόδων και καναλιών (revenue management), την οργάνωση και τη διαχείριση προσωπικού, τον τομέα της ψηφιακής προώθησης και επικοινωνίας και τη διαχείριση προϊόντων/υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα ορίζει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη διαχείριση τουριστικών προορισμών μέσω της καινοτομίας και της αξίας της κληρονομιάς.

Πιστοποιήσεις Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Unicert Skills) στον Τομέα Τουρισμού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα:
• E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Να εμβαθύνετε στις βασικές επαγγελματικές γνώσεις που θα σας επιτρέψουν να καινοτομήσετε για να εξασφαλίσετε την επιτυχία και τον μετασχηματισμό ιδρυμάτων, οργανισμών και τουριστικών προορισμών.
Παροχή εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση και τη διάγνωση των τρεχουσών και μελλοντικών στρατηγικών προκλήσεων στον τουριστικό τομέα,
Μάθετε να διαμορφώνετε στρατηγικές απαραίτητες για την εγγύηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουρισμού με βάση καινοτόμες διαδικασίες.
Ενισχύστε τις ηγετικές σας ικανότητες και συμβάλετε στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης σε οργανισμούς και προορισμούς στον τουριστικό τομέα.
Προώθηση της κουλτούρας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος».
Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης».

Θα κατοχυρώσετε το σύνολο των προβλεπόμενων Ωρών Επιμόρφωσης και των ECVET του προγράμματος και θα πιστοποιηθείτε για αυτές, εφόσον η επίδοσή σας είναι τουλάχιστον 50% σε κάθε τεστ αξιολόγησης κάθε Διδακτικής Ενότητας.
Σε περίπτωση που η επίδοσή σας είναι μικρότερη από 50% στο τεστ αξιολόγησης μιας Διδακτικής Ενότητας, τότε θα σας απονεμηθούν οι μισές από τις ώρες επιμόρφωσης που αντιστοιχούν στην ενότητα αυτή του προγράμματος, ως αναγνώριση του χρόνου ασύγχρονης παρακολούθησης και μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Τουρισμός Σήμερα και στο Μέλλον
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί η τουριστική αγορά, των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρει ο τουρισμός σε έναν τόπο καθώς και της σημασίας που έχει ο τουρισμός για την ελληνική και την διεθνή οικονομία. Η τουριστική βιομηχανία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και η τεχνολογική καινοτομία μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε κράτηση και βιώνουμε ταξίδια, και ανοίγει επίσης νέες δυνατότητες για μελλοντικούς προορισμούς. Επιπλέον, μέχρι το έτος 2030, οι ταξιδιωτικές εμπειρίες προβλέπεται να είναι πολύ πιο εξατομικευμένες από ό,τι είναι τώρα. Εξετάζονται οι τρέχουσες τουριστικές τάσεις και παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το πώς θα είναι το μέλλον των ταξιδιών.
Έναρξη28/02/2022
Λήξη10/04/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Εισαγωγή στο σύστημα τουρισμού
2 Βασικές αρχές τουρισμού. Τουριστική προσφορά: υπηρεσίες, προϊόντα και προορισμοί Ι
3 Βασικές αρχές τουρισμού. Τουριστική προσφορά: υπηρεσίες, προϊόντα και προορισμοί ΙΙ
4 Σενάριο διεθνούς τουρισμού Ι
5 Σενάριο διεθνούς τουρισμού ΙΙ
6 Επισκόπηση του τρέχοντος τουρισμού. Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο τουρισμός;
7 Ο τουρισμός του αύριο: Προοπτικές και τουρισμός προς το 2030 Ι
8 Ο τουρισμός του αύριο: Προοπτικές και τουρισμός προς το 2030 ΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στην Καινοτομία
ΠεριγραφήΚύριος στόχος του ενότητας είναι να παρουσιάσει στους καταρτιζόμενους τις έννοιες του τουρισμού και καινοτομίας και τις πρακτικές εκείνες οι οποίες χρειάζονται να προβούν οι επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να επιβιώσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Με τον όρο καινοτομία εννοούμε οποιαδήποτε νέα ιδέα ή διαδικασία που αποσκοπεί στην υλοποίηση ρηξικέλευθων προϊόντων η υπηρεσιών, αλλά επιπλέον και στην ανανέωση των ήδη υπαρχόντων, με στόχο την βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό τους. Είναι γεγονός πως ο κλάδος του τουρισμού αρχίζει πλέον να περνάει σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Είναι σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουρισμού να υιοθετούν ολοένα και περισσότερες πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για τη μόνη λύση, ώστε να παραμείνουν άκαιρες στον ανταγωνισμό και στις συνεχόμενες προκλήσεις της εποχής, προσφέροντας παράλληλα στους ταξιδιώτες μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.
Έναρξη11/04/2022
Λήξη22/05/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Εισαγωγή στην καινοτομία Ι
2 Εισαγωγή στην καινοτομία ΙΙ
3 Εισαγωγή στην καινοτομία ΙΙΙ
4 Σύγχρονες τάσεις καινοτομίας στον Τουρισμό Ι
5 Σύγχρονες τάσεις καινοτομίας στον Τουρισμό ΙΙ
6 Σύγχρονες τάσεις καινοτομίας στον Τουρισμό ΙΙΙ
7 Καινοτομία που εφαρμόζεται στα τουριστικά επιχειρηματικά μοντέλα Ι
8 Καινοτομία που εφαρμόζεται στα τουριστικά επιχειρηματικά μοντέλα ΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 3: Καινοτομία της Πληροφορικής – Big Data
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αντίληψη ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανάπτυξη μεταβάλλει πολλά δεδομένα ως προς τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό την εργασία τους. Σε ένα ψηφιακό κόσμο, χρήζει μεγάλης σημασίας για τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να συμβαδίσουν με τη νέα πραγματικότητα που η τεχνολογία επιβάλλει. Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία, να διευκολύνει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ πελατών και επιχείρησης και να χαρίσει ευελιξία σε όλες τις ενέργειες της. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί από μόνος του μια μορφή καινοτομίας από την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να προβούν και στη δημιουργία νέων πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα νέα αυτά προϊόντα πρέπει να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τα δεδομένα της εποχής και να στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Οι μισές συνεδρίες της ενότητας έχουν σκοπό να εξετάσουν και να δώσουν πληροφορίες για μια από τις πιο σημαίνουσες τεχνολογίες που επηρεάζουν τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας τα επόμενα πέντε χρόνια, δηλαδή τα μεγάλα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία. Αντανακλά τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που δημιουργούν τέτοιες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους τουριστικούς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διακυβέρνησης δεδομένων και των διαδικασιών για αποτελεσματική και ηθική διαχείριση δεδομένων τόσο στον τουρισμό όσο και στη φιλοξενία.
Έναρξη23/05/2022
Λήξη03/07/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Τουριστικές υπηρεσίες βασισμένες στην καινοτομία της πληροφορικής και στην κοινή οικονομία Ι
2 Τουριστικές υπηρεσίες βασισμένες στην καινοτομία της πληροφορικής και στην κοινή οικονομία ΙΙ
3 Τουριστικές υπηρεσίες βασισμένες στην καινοτομία της πληροφορικής και στην κοινή οικονομία ΙΙΙ
4 Μεγάλα δεδομένα που εφαρμόζονται στον τουρισμό και το μάρκετινγκ Ι
5 Μεγάλα δεδομένα που εφαρμόζονται στον τουρισμό και το μάρκετινγκ ΙΙ
6 Μεγάλα δεδομένα που εφαρμόζονται στον τουρισμό και το μάρκετινγκ ΙΙΙ
7 Μεγάλα δεδομένα που εφαρμόζονται στον τουρισμό και το μάρκετινγκ IV
8 Μεγάλα δεδομένα που εφαρμόζονται στον τουρισμό και το μάρκετινγκ V

 

Διδακτική ενότητα 4: Τουριστικό Μάρκετινγκ και Branding
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην αντίληψη ότι το destination brand & branding είναι η πρώτη και πιο σημαντική ενέργεια ενός τουριστικού προορισμού. Μια διαπίστωση που προέρχεται από τους παγκόσμιους τουριστικούς φορείς αλλά και τα έργα που σήμερα εκτελούνται διεθνώς. Πιο σημαντική όμως επιβεβαίωση της αξίας του destination brand είναι εκείνη που εκφράζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι η υπέρβαση στις πωλήσεις επέρχεται μόνο με την εφαρμογή του. Η καθοριστική αυτή συμβολή έχει ωθήσει σήμερα το destination brand & branding σε μια εξέλιξη τόσο ραγδαία, που έχει ήδη μεταλλάξει ριζικά τον τρόπο που εφαρμόζεται. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχεδόν κανείς που να μην έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία της διακριτής ταυτότητας για τους προορισμούς και ορθώς οι όροι brand name, branding και destination brand είναι πάντα μέσα στις τοποθετήσεις εκπροσώπων τουριστικών φορέων. Το brand – αλλιώς μάρκα – ως έννοια δεν είναι κάτι καινούργιο, όμως η εξέλιξη του στον τομέα των τουριστικών προορισμών έχει δημιουργήσει τη δική της δυναμική που διεθνώς ονομάζεται place ή destination brand, έννοια που θα αναπτυχθεί εκτενώς στην παρούσα ενότητα.
Έναρξη04/07/2022
Λήξη21/08/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Χαρακτηριστικά του τουριστικού μάρκετινγκ
2 Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία Ι
3 Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ στην τουριστική βιομηχανία ΙΙ
4 Τοποθέτηση και Branding στην τουριστική βιομηχανία Ι
5 Τοποθέτηση & branding στην εποχή των social media ΙΙ
6 Branding προϊόντων προορισμού και τουρισμού Ι
7 Branding προϊόντων προορισμού και τουρισμού ΙΙ
8 Branding προϊόντων προορισμού και τουρισμού ΙΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 5: Μάρκετινγκ και Branding Τουρισμού
ΠεριγραφήH ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στο μάρκετινγκ προορισμού. Το μάρκετινγκ προορισμού είναι μια μορφή μάρκετινγκ, κατά την οποία ένας προορισμός προωθείται σε πιθανούς επισκέπτες, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν σε αυτήν την τοποθεσία. Ο προορισμός μπορεί να είναι αρκετά συγκεκριμένος, όπως συμβαίνει με το μάρκετινγκ πόλης ή πόλης, ή πολύ ευρύτερος, όπως συμβαίνει με το μάρκετινγκ περιοχών ή χωρών. Θα παρουσιαστούν μια σειρά διαφορετικών στρατηγικών μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ προορισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνολικής ζήτησης ενός προορισμού και στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που πραγματικά το επισκέπτονται.
Έναρξη22/08/2022
Λήξη02/10/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Μάρκετινγκ προορισμού Ι
2 Μάρκετινγκ προορισμού ΙΙ
3 Μάρκετινγκ προορισμού ΙΙΙ
4 Branding για προορισμούς Ι
5 Branding για προορισμούς ΙΙ
6 Branding για προορισμούς ΙΙΙ
7 Περιφερειακό τουριστικό μάρκετινγκ Ι
8 Περιφερειακό τουριστικό μάρκετινγκ ΙΙ

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr – Τηλ. 2241099424-5-6]

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 «Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΑΕ» – «Universal certification solutions S. A – UNICERT S.A.»
  Υπ.: Νικόλαος Νούλας
  Email: info(at)unicert.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Αθήνα
  Δ/νση: Ακαδημίας αρ. 98-100

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
  Υπ.: Ορέστης – Βάιος Νούλας
  Email: info(at)europroodos.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Λάρισα
  Δ/νση: Κύπρου 24-28

Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
1. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 10%
2. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής έως 2 ατόμων: 10%
3. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 25%
4. Έκπτωση λόγω πρόωρης εγγραφής: 10%

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος