Διοίκηση Ξενοδοχείων & Μονάδων Φιλοξενίας

Πανεπιστημίου Αιγαίου Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών

Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022

Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023

Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες

Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00

Κόστος: 400,00 €

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα εισαχθούν στις κύριες έννοιες, ζητήματα και θεωρίες του τουρισμού και της φιλοξενίας ως έναν από τους βασικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας
Το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ταξιδιωτική εμπειρία, από την επιχειρηματική ανάπτυξη έως τους δεσμούς μεταξύ του τουρισμού ως βιομηχανίας και των επιπτώσεων που έχει σε κοινότητες και μέρη.
Οι καταρτιζόμενοι θα εισαχθούν επίσης σε βασικά στοιχεία του κλάδου των υπηρεσιών φιλοξενίας και τις ευκαιρίες για απασχόληση σε αυτόν τον κλάδο. Το πρόγραμμα θα εισάγει επίσης έννοιες όπως η βιωσιμότητα, ο προγραμματισμός και η ηθική ευθύνη.
Εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Τα θέματα περιλαμβάνουν οικονομική διαχείριση και λογιστική, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση ξενοδοχείων και θέρετρου, διαχείριση τροφίμων και ποτών και διαχείριση εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα διερευνά διεξοδικά τους δεσμούς μεταξύ φαγητού και ποτού, φιλοξενίας και τουρισμού, ενώ μια ευέλικτη προσέγγιση σάς δίνει την ευκαιρία να εστιάσετε είτε στον τουρισμό (εστίαση λειτουργίας ή προορισμό) είτε στη φιλοξενία (λειτουργική διαχείριση ή εστίαση σε τρόφιμα και ποτά).

Πιστοποιήσεις Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Unicert Skills) στον Τομέα Τουρισμού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα:
• Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου/Κρατήσεων
• Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου Ξενοδοχείου
• Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου
• Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
• Σερβιτόρος
• Μπουφετζής
• Μπουφετζής (Προχωρημένο Επίπεδο)
• Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
• Οροφοκόμος
• Λινοθηκάριο
• E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
• Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
• Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
• Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)
• Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)
• Διοργάνωση Πολιτιστικών- Επιστημονικών- Αθλητικών Εκδηλώσεων

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Να εμβαθύνετε στις βασικές επαγγελματικές γνώσεις που θα σας επιτρέψουν να καινοτομήσετε για να εξασφαλίσετε την επιτυχία και τον μετασχηματισμό ιδρυμάτων, οργανισμών και τουριστικών προορισμών.
Παροχή εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση και τη διάγνωση των τρεχουσών και μελλοντικών στρατηγικών προκλήσεων στον τουριστικό τομέα,
Μάθετε να διαμορφώνετε στρατηγικές απαραίτητες για την εγγύηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουρισμού με βάση καινοτόμες διαδικασίες.
Ενισχύστε τις ηγετικές σας ικανότητες και συμβάλετε στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης σε οργανισμούς και προορισμούς στον τουριστικό τομέα.
Προώθηση της κουλτούρας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος».
Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης».

Θα κατοχυρώσετε το σύνολο των προβλεπόμενων Ωρών Επιμόρφωσης και των ECVET του προγράμματος και θα πιστοποιηθείτε για αυτές, εφόσον η επίδοσή σας είναι τουλάχιστον 50% σε κάθε τεστ αξιολόγησης κάθε Διδακτικής Ενότητας.
Σε περίπτωση που η επίδοσή σας είναι μικρότερη από 50% στο τεστ αξιολόγησης μιας Διδακτικής Ενότητας, τότε θα σας απονεμηθούν οι μισές από τις ώρες επιμόρφωσης που αντιστοιχούν στην ενότητα αυτή του προγράμματος, ως αναγνώριση του χρόνου ασύγχρονης παρακολούθησης και μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους στο τουριστικό φαινόμενο και ιδιαίτερα στο εννοιολογικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και την τυπολογία των τουριστικών προϊόντων, του τουρισμού και των τουριστών, να παρουσιάσει τη δομή, τους κλάδους, τους δρώντες και τη λειτουργία του τουριστικού συστήματος, να περιγράψει το ρόλο και τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Επίσης, πρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές πτυχές της εθνικής και διεθνούς τουριστικής γεωγραφίας και, ειδικότερα, τη χωρική κατανομή των τουριστικών πόρων, τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και τις διεθνείς ροές τουριστών, το διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό, καθώς και τη σχέση μεταξύ τουρισμού και διεθνούς εμπορίου. Τέλος, γίνεται εκτενή αναφορά στην έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και στην σημασία γενικότερα της αειφορίας για το μέλλον του τουρισμού.
Έναρξη28/02/2022
Λήξη10/04/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Η ταξιδιωτική εμπειρία: Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία
2 Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας Ι
3 Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας ΙΙ
4 Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας ΙΙΙ
5 Παγκόσμιος τουρισμός και φιλοξενία Ι
6 Παγκόσμιος τουρισμός και φιλοξενία ΙΙ
7 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αειφορία στον Τουρισμό Ι
8 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αειφορία στον Τουρισμό ΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 2: Διαχείριση Ξενοδοχείου – F&B
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους φοιτητές την βοήθεια να αποκτήσουν και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε όλα τα βασικά τμήματα ενός ξενοδοχείου – front office και οροφοκομεία. Στη συνέχεια γίνεται εκτενείς παρουσίαση του τμήματος της διοίκησης επισιτισμού.
Το F&Β Management περιλαμβάνει την επιχειρηματική πλευρά του φαγητού, ξεκινώντας από την προμήθεια των πρώτων υλών, τον συντονισμό της σύνθεσης του menu και την προώθηση και παρουσίαση των προϊόντων στους πελάτες.
Έναρξη11/04/2022
Λήξη22/05/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Λειτουργίες front office Ι
2 Λειτουργίες front office ΙΙ
3 Λειτουργίες front office ΙΙΙ
4 Φιλοξενία και καθαριότητα ξενοδοχείου Ι
5 Φιλοξενία και καθαριότητα ξενοδοχείου ΙΙ
6 Λειτουργίες τροφίμων και ποτών και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
7 Ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων
8 Βιώσιμη Διαχείριση Τροφίμων στον Τουρισμό

 

Διδακτική ενότητα 3: Διαχείριση Προσωπικού/Εξυπηρέτηση Πελατών
ΠεριγραφήΗ ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για την εύρυθμη λειτουργεία μια ξενοδοχειακής μονάδας αλλά και την διαχείριση της ποιότητας. Αναλύονται τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων των εργαζομένων μεταξύ τούς αλλά και των σχέσεων με τους πελάτες (εξυπηρέτηση). Τέλος, παρουσιάζονται τεχνικές αντιμετώπισης κρίσεων.
Έναρξη23/05/2022
Λήξη03/07/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Τεχνικές για την Αποτελεσματική Λειτουργία Ομάδων
2 Διαχείριση ανθρώπων
3 Τρέχοντα θέματα στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
4 Εξυπηρέτηση πελατών Ι
5 Εξυπηρέτηση πελατών ΙΙ
6 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
7 Διαχείριση Κρίσεων για τον Τουρισμό
8 Διαχείρισης της ποιότητας

 

Διδακτική ενότητα 4: Λογιστική Ξενοδοχείων – Έλεγχος Κόστους – Διοίκηση Ξενοδοχείου
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της λογιστικής και του λογιστικού κυκλώματος. Στη συνέχεια θα γίνει εξειδίκευση του συστήματος λογιστικής παρακολούθησης για τις ξενοδοχειακές μονάδες – με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο κόστους. Στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης των τουριστικών επιχειρήσεων θα παρουσιαστούν τεχνικές διαχείρισης εσόδων ως αντιστάθμισμα στα συστήματα διαδικτυακών κρατήσεων. Τέλος, επιδιώκεται η μετάδοση τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
Έναρξη04/07/2022
Λήξη21/08/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Βασικά λογιστικά στοιχεία για τον κλάδο της φιλοξενίας Ι
2 Βασικά λογιστικά στοιχεία για τον κλάδο της φιλοξενίας ΙΙ
3 Λογιστική και έλεγχος κόστους Ι
4 Λογιστική και έλεγχος κόστους ΙΙ
5 Διαχείριση των εσόδων (revenue management) Ι
6 Διαχείριση των εσόδων (revenue management) ΙΙ
7 Στοιχεία Διοίκησης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
8 Επιχειρηματικός προγραμματισμός

 

Διδακτική ενότητα 5: Μάρκετινγκ Ξενοδοχείου – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
ΠεριγραφήΚύριος στόχος της ενότητας είναι να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις για τα εργαλεία που θα αναδειχτούν ως μοχλοί για την ανάκαμψη της χώρας ως τουριστικού προορισμού και η τοποθέτηση της Ελλάδας ως top of mind ταξιδιωτική επιλογή των καταναλωτών, που προσφέρει αυθεντικές και μοναδικές εξατομικευμένες εμπειρίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με υπευθυνότητα ως προς την ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Οι γενικοί στόχοι αποσκοπούν:
• Διαφοροποίηση και βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Συνέχιση προώθησης θεματικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού προβάλλοντας ειδικότερα το προσφερόμενο προϊόν που συγκεντρώνει τις περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης ανά περιφέρεια
• Ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα» και εδραίωσή της ως top of mind τουριστικού προορισμού
• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της προβολής και προώθησης θεματικών μορφών για χειμερινού τουρισμού κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Φεβρουάριο, για ενίσχυση δωδεκάμηνης ζήτησης του brand Ελλάδα
• Αύξηση ικανοποίησης του επισκέπτη μέσω της ανάδειξης αυθεντικών, εξατομικευμένων εμπειριών
Τέλος, θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στον τουρισμού και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Έναρξη22/08/2022
Λήξη02/10/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Αρχές Μάρκετινγκ & Επικοινωνιών Ι
2 Αρχές Μάρκετινγκ & Επικοινωνιών ΙΙ
3 Θέματα Τουριστικής Προβολής Ι
4 Θέματα Τουριστικής Προβολής ΙΙ
5 Τάσεις και Καινοτομία στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
6 Εισαγωγή στον Πολιτιστικό Τουρισμό
7 Διαχείριση εκδηλώσεων και συνεδρίων
8 Σχεδιασμός και Διαχείριση Φεστιβάλ & Εκδηλώσεων

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr – Τηλ. 2241099424-5-6]

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 «Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΑΕ» – «Universal certification solutions S. A – UNICERT S.A.»
  Υπ.: Νικόλαος Νούλας
  Email: info(at)unicert.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Αθήνα
  Δ/νση: Ακαδημίας αρ. 98-100

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
  Υπ.: Ορέστης – Βάιος Νούλας
  Email: info(at)europroodos.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Λάρισα
  Δ/νση: Κύπρου 24-28

Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
1. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 10%
2. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής έως 2 ατόμων: 10%
3. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 25%
4. Έκπτωση λόγω πρόωρης εγγραφής: 10%

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος