Διοίκηση Τουρισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πανεπιστημίου Αιγαίου Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών

Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022

Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023

Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες

Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00

Κόστος: 400,00 €

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Ως παγκόσμιος κορυφαίος επιχειρηματικός κλάδος, η τουριστική βιομηχανία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τους περιορισμούς του πλανήτη. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τουρισμός και Αειφορία σας παρέχει μια εικόνα για τις ύψιστες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και του κόσμου μας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση σημαντικών και συχνά αντιφατικών τροχιών του τουρισμού και το βιώσιμο μέλλον του. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το πώς οι τουρίστες αναζητούν συχνά το παρθένο, το αυθεντικό ή το γνήσιο, ενώ με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνουν επίσης τους προορισμούς και το ταξιδιωτικό σύστημα μέσω μη βιώσιμων προτύπων πρακτικών και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Σε μεγαλύτερη κλίμακα, δεν απειλείται μόνο η τουριστική βιομηχανία, αλλά και ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Επομένως, το πιο κεντρικό ερώτημα που τίθεται στα πλαίσια του προγράμματος είναι – πώς δημιουργούμε την τουριστική βιομηχανία του μέλλοντος;
Αυτό το πρόγραμμα προσεγγίζει τις προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα αειφορίας για τον τουρισμό και την ταξιδιωτική βιομηχανία. Ως μια πραγματικά παγκόσμια επιχείρηση με δεσμούς σε όλο τον κόσμο, ο τουρισμός συνδέει τα πιο απομακρυσμένα μέρη σε έναν τεράστιο ιστό σχέσεων στο περιβάλλον, την πολιτική, τη γεωγραφία, την οικονομία, το κοινωνικό και το πολιτιστικό.

Πιστοποιήσεις Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UnicertSkills) στον Τομέα Τουρισμού, που σχετίζονται με το πρόγραμμα:
• E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
• Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)
• Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)
• Διοργάνωση Πολιτιστικών- Επιστημονικών- Αθλητικών Εκδηλώσεων

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Μάθετε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας και πώς να διαχειριστείτε τον αειφόρο τουρισμό.
Αναπτύξτε μια βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση στην παγκοσμίως αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία.
Εξερευνήστε τις ηθικές και πολιτικές πιέσεις του τουρισμού και πώς να τις διαχειριστείτε με βιώσιμο τρόπο.
Αναλύστε νέες μεθόδους και τεχνολογίες διαχείρισης τουριστικών οργανώσεων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Στο τέλος της κάθε Διδακτικής Ενότητας του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα (1) τεστ αξιολόγησης στην πλατφόρμα του Moodle, απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής» ή «σωστό/λάθος».
Οι ερωτήσεις του τεστ που καλείται ο/η κάθε επιμορφούμενος/η να συμπληρώσει, επιλέγονται τυχαία από μια ευρεία βάση ερωτήσεων, και αφορούν στα θέματα που θα έχετε μελετήσει στο αντίστοιχο «Βασικό Κείμενο Μελέτης» της Διδακτικής Ενότητας – δεν αφορούν στην πρόσθετη γνώση που σας προσφέρεται μέσα από τα «Παράλληλα Κείμενα Μελέτης».

Θα κατοχυρώσετε το σύνολο των προβλεπόμενων Ωρών Επιμόρφωσης και των ECVET του προγράμματος και θα πιστοποιηθείτε για αυτές, εφόσον η επίδοσή σας είναι τουλάχιστον 50% σε κάθε τεστ αξιολόγησης κάθε Διδακτικής Ενότητας.
Σε περίπτωση που η επίδοσή σας είναι μικρότερη από 50% στο τεστ αξιολόγησης μιας Διδακτικής Ενότητας, τότε θα σας απονεμηθούν οι μισές από τις ώρες επιμόρφωσης που αντιστοιχούν στην ενότητα αυτή του προγράμματος, ως αναγνώριση του χρόνου ασύγχρονης παρακολούθησης και μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού της ενότητας.

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
ΠεριγραφήΣτην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η έννοιες της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της οικολογικής οικονομίας. H προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε ζήτημα αιχμής για την τουριστική βιομηχανία και βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι φυσικές ομορφιές ενός προορισμού αποτελούν συνήθως ένα από τα πιο σημαντικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Το επιβεβαιώνουν διάφορες έρευνες που σύμφωνα με τις οποίες η βασική αιτία για την οποία κάποιος αποφασίζει να ταξιδέψει ξανά σε μέρος που έχει επισκεφτεί στο παρελθόν είναι το περιβάλλον του (χλωρίδα, πανίδα, κ.λπ.). Αλλά ενώ ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ανάδειξη των φυσικών πόρων, ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών, τόσο εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και επιβαρύνεται το περιβάλλον: η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η παράνομη δόμηση, η καταπάτηση βιότοπων, η ρύπανση της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα, η διάβρωση του εδάφους και η αισθητική υποβάθμιση είναι τα συνηθέστερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παρότι η έννοια ενός τουριστικού προϊόντος που θα σέβεται το περιβάλλον και θα επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των αποτελεσμάτων του έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τις έρευνες, ως ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, δεν υπήρξε πάντα προτεραιότητα για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρηματίες έχουν κινητοποιηθεί πιο ενεργά, αφενός λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αφετέρου γιατί τους το υπαγορεύουν οι ίδιοι οι πελάτες τους.
Έναρξη28/02/2022
Λήξη10/04/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Τουρισμός με ηθική, δικαιοσύνη, κοινωνική, περιβαλλοντική και ιστορική προοπτική
2 Ψυχολογία Τουριστικής Συμπεριφοράς
3 Οικολογική Οικονομία
4 Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό Ι
5 Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό ΙΙ
6 Αειφόρος Σκέψη στον Τουρισμό
7 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Ι
8 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 2: Ανάλυση Βιώσιμων Τουριστικών Αγορών – Case Studies
ΠεριγραφήΗ ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού παγκοσμίως έχει δημιουργήσει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες για καθιερωμένους και αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς. Η ενότητα αυτή εξετάζει τον τρόπο διεξαγωγής μιας τουριστικής αξιολόγησης για να εξετάσει τη δυναμική του οικοτουρισμού και πώς να μετρήσει τα πιθανά κόστη και τα οφέλη ενός προγράμματος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Έναρξη11/04/2022
Λήξη22/05/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Ανάλυση καταναλωτικών αγορών στον αειφόρο τουρισμό Ι
2 Ανάλυση καταναλωτικών αγορών στον αειφόρο τουρισμό ΙΙ
3 Ανάλυση καταναλωτικών αγορών στον αειφόρο τουρισμό ΙΙΙ
4 Οικονομική Ανάλυση Προορισμών, Προϊόντων και Τουριστικών Τομέων Ι
5 Οικονομική Ανάλυση Προορισμών, Προϊόντων και Τουριστικών Τομέων ΙΙ
6 Οικονομική Ανάλυση Προορισμών, Προϊόντων και Τουριστικών Τομέων ΙΙΙ
7 Μελέτη Περίπτωσης – Case Study Ι
8 Μελέτη Περίπτωσης – Case Study ΙΙ

 

Διδακτική ενότητα 3: Σχεδιασμός Τουριστικής Αειφορίας
ΠεριγραφήYπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών που ασπάζονται τη βιωσιμότητα και ενσωματώνουν την «πράσινη καινοτομία» σε ολόκληρο το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Για να γίνει αυτό συχνά απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές στον υπάρχοντα τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει πολλές σκέψεις: τι προσφέρει η επιχείρησή μας; Ποιος είναι ο πελάτης μας; Πώς πρέπει να είναι η εμπειρία των πελατών τους; Πώς κάνουμε αυτό που κάνουμε; Ποιοι πρέπει να είναι οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας; Όλα αυτά είναι ζητήματα στρατηγικής διαχείρισης και εξετάζονται διεξοδικά στην παρούσα εκπαιδευτική ενότητα.
Έναρξη23/05/2022
Λήξη03/07/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Τουριστικής Αειφορίας Ι
2 Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Τουριστικής Αειφορίας ΙΙ
3 Επιχειρηματικά μοντέλα για την αειφορία Ι
4 Επιχειρηματικά μοντέλα για την αειφορία ΙΙ
5 Μοντελοποίηση επιχειρήσεων για τον οικοτουρισμό
6 Διαχείριση της Επιχείρησης Αειφόρου Τουρισμού Ι
7 Διαχείριση της Επιχείρησης Αειφόρου Τουρισμού ΙΙ
8 Βιώσιμη Διαχείριση Τροφίμων στον Τουρισμό

 

Διδακτική ενότητα 4: Ειδικά Θέματα στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
ΠεριγραφήΗ πρόκληση της μετάβασης από την καινοτομία του παραδοσιακού επιχειρηματικού μοντέλου στην καινοτομία πράσινων επιχειρηματικών μοντέλων μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της μετάβασης από ένα παλιό, αναποτελεσματικό μοντέλο παραγωγής υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε ένα νέο, αποδοτικό μοντέλο παραγωγής και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.(1) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ορίζει τον αειφόρο τουρισμό ως τον τουρισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών τουριστών και των περιοχών υποδοχής, ενώ παράλληλα προστατεύει και ενισχύει τις ευκαιρίες για το μέλλον. Αντί να είναι ένας τύπος προϊόντος, είναι ένα ήθος που στηρίζει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, είναι αναπόσπαστο σε όλες τις πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης, αντί να αποτελεί πρόσθετο στοιχείο
Έναρξη04/07/2022
Λήξη21/08/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Ανάπτυξη ενός οικοτουριστικού προϊόντος
2 Τεχνικές μάρκετινγκ προορισμού για τον οικοτουρισμό
3 Βασικοί εταίροι συμμαχίας για επιτυχημένες επιχειρήσεις οικοτουρισμού
4 Σχεδιασμός και Διαχείριση Αειφόρου Τουριστικού Προορισμού Ι
5 Σχεδιασμός και Διαχείριση Αειφόρου Τουριστικού Προορισμού ΙΙ
6 Διασύνδεση Πολιτισμού και Τουρισμού
7 Επένδυση σε Έργα Αειφόρου Τουρισμού
8 Διαχείριση και Μάρκετινγκ της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Διδακτική ενότητα 5: Μάρκετινγκ για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
ΠεριγραφήΤο τουριστικό μάρκετινγκ συνήθως θεωρείται ως εκμεταλλευτικό και τροφοδοτεί τον ηδονιστικό καταναλωτισμό. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται πως το μάρκετινγκ βιωσιμότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει δεξιότητες και τεχνικές μάρκετινγκ για καλό σκοπό, κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς, σχεδιάζοντας πιο βιώσιμα προϊόντα και εντοπίζοντας πιο πειστικές μεθόδους επικοινωνίας για αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών.
Έναρξη22/08/2022
Λήξη02/10/2022
Ώρες80.00
Ακαδημαϊκή ΕυθύνηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Συνεδρίες1 Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ψηφιακά Μέσα Ι
2 Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ
3 Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ψηφιακά Μέσα ΙΙΙ
4 Μάρκετινγκ Οικοτουρισμού και Βιώσιμος Τουρισμός Ι
5 Μάρκετινγκ Οικοτουρισμού και Βιώσιμος Τουρισμός ΙΙ
6 Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διεθνές Μάρκετινγκ Ι
7 Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διεθνές Μάρκετινγκ ΙΙ
8 Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Επικοινωνία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ [e-epimorfosi(at)aegean.gr – Τηλ. 2241099424-5-6]

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 «Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΑΕ» – «Universal certification solutions S. A – UNICERT S.A.»
  Υπ.: Νικόλαος Νούλας
  Email: info(at)unicert.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Αθήνα
  Δ/νση: Ακαδημίας αρ. 98-100

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
  Υπ.: Ορέστης – Βάιος Νούλας
  Email: info(at)europroodos.gr
  Website: 2103803883
  Τηλ.: Λάρισα
  Δ/νση: Κύπρου 24-28

Όροι χρήσης:

Πολιτική Εκπτώσεων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:
1. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 10%
2. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής έως 2 ατόμων: 10%
3. Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 25%
4. Έκπτωση λόγω πρόωρης εγγραφής: 10%

Εγγραφή
Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών
Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet (Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών
• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος
• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες
• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης
• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος.
• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η.

Τεχνικές Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:
1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.
Είναι δυνατό ωστόσο να απαιτούνται από τα επιμέρους επιμορφωτικά προγράμματα και επιπρόσθετες τεχνικές προϋποθέσεις, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μοριοδότηση Προγραμμάτων
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται στο πλαίσιο της προώθησης ενός προγράμματος, να ενημερώνει -συμβουλευτικά και μόνο- το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός πιστοποιητικού επιμόρφωσης από πλευράς ενδεχόμενης μοριοδότησής του, βάσει του θεσμικού πλαισίου που ισχύει κατά την περίοδο της έναρξης του προγράμματος. Ωστόσο, η μοριοδότηση της επιμόρφωσης ως προσόν, εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Ακύρωση Προγραμμάτων-Επιστροφές Διδάκτρων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιούνται μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων.
Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη γραμματεία πριν την έναρξη του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης. Το έγγραφο αίτημα εξετάζεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος και αποφαίνεται σχετικά. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα ή έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δύναται να αιτηθεί πίστωση των διδάκτρων του για φοίτηση σε άλλο Πρόγραμμα της ίδιας επιμορφωτικής δράσης, δηλαδή σε Πρόγραμμα με τον/την ίδιο/α Επιστημονικά Υπεύθυνο/η. Το πιστωμένο ποσό σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί, δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει στη διάθεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για μελλοντική χρήση.
Σε περιπτώσεις απόφασης επιστροφής διδάκτρων, εάν η υπαιτιότητα της επιστροφής βαρύνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οφειλόμενη χρηματική διαφορά επιστρέφεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου η όποια οφειλόμενη χρηματική διαφορά βαρύνει τον/την αιτούντα/ούσα, που επιβαρύνεται με τα όποια τραπεζικά έξοδα και επιπρόσθετα 10% με έξοδα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος