Δυσλεξία και Συμπτώματα

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

 • Ημερομηνία 14 Μαΐου 2022
 • Ώρα διεξαγωγής : 09:30-12:00

Θεματικές Ενότητες

 • Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες
 • Διάκριση των όρων μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες μάθησης
 • Κριτήρια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • Κατηγορίες ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • Αίτια ειδικών μαθησιακών δυσκολιών:
 • Νευρολογική υπολειτουργία
 • Ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία
 • Γενετικές ανωμαλίες
 • Ορισμοί και κριτήρια για τη δυσλεξία
 • Συχνότητα εμφάνισης
 • Ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες (αντίληψη, φωνολογική επεξεργασία, αυτοματισμός, μνήμη, μεταγνώση)
 • Χαρακτηριστικά στο μαθησιακό τομέα( ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, δυσκολίες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα)
 • Σύγκριση μαθητών με δυσλεξία και μαθητών με χαμηλή επίδοση

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Δυσλεξία και Συμπτώματα απευθύνεται σε κάθε ενήλικο ενδιαφερόμενο και είναι απαραίτητο σε:

 • Φοιτητές παιδαγωγικών
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους
 • Λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές
 • Γονείς ή μέλλοντες γονείς

Κόστος

20 €

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος