Πρόγραμμα Απόκτησης Πιστοποίησης Αγγλικών Επιπέδου B2 & C2

Σεμινάρια

Η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2, στα πλαίσια των διαρκώς αναβαθμιζόμενων εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, σας ενημερώνει για τα νέα ελκυστικά Πακέτα Εκμάθησης & Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας PTE General επιπέδου Β2 και C2 Η διαδικασία της πιστοποίησης πραγματοποιείται μέσω του αναγνωρισμένου Εξεταστικού Φορέα (Ofqual & ΑΣΕΠ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Δευτέρα-Σάββατο με δυνατότητα επιλογής 9.00 – 21.00 (2 τρίωρες συνεδρίες ανά εβδομάδα)
  • 40 Ώρες δια ζώσης
  • 100 Ώρες distance learning

Κόστος (μαθημάτων και παράβολο εξέτασης): 490 €

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

  • Μαθήματα με άρτια καταρτισμένους, έμπειρους καθηγητές
  • ΔΩΡΕΑΝ βιβλίο & πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, extra υλικό εξάσκησης)
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Unicert – Primary (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ πιστοποιηµένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024) σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού (Windows XP, 7, 10 – Office 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016) για κάθε συμμετέχοντα που διαμένει στoυς νομούς Αττικής, Λάρισας και Κορίνθου.

Εγγύηση Επιτυχίας με την αξιοπιστία της Ευρωπροόδου