Πρόγραμμα Απόκτησης Πιστοποίησης Αγγλικών Επιπέδου B2 & C2

Σεμινάρια

Η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2, στα πλαίσια των διαρκώς αναβαθμιζόμενων εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, σας ενημερώνει για τα νέα ελκυστικά Πακέτα Εκμάθησης & Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower) και C2 (Proficiency). Η διαδικασία της πιστοποίησης πραγματοποιείται μέσω του αναγνωρισμένου Εξεταστικού Φορέα (Ofqual & ΑΣΕΠ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Δευτέρα-Παρασκευή με δυνατότητα επιλογής 9.00 – 21.00 (2 τρίωρες συνεδρίες ανά εβδομάδα)
  • 40 Ώρες δια ζώσης
  • 100 Ώρες distance learning

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

  • Μαθήματα με άρτια καταρτισμένους, έμπειρους καθηγητές
  • ΔΩΡΕΑΝ βιβλίο & πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, extra υλικό εξάσκησης)
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Εγγύηση Επιτυχίας με την αξιοπιστία της Ευρωπροόδου