Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ημερίδες Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής : Σύγχρονο εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαιδευσης

Hμερομηνία: 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα διεξαγωγής : 09:00-17:00

Eισηγητής : Μπαλάφας Αθανάσιος , Αρχιπύραρχος ,Εκπαιδευτής  Ενηλίκων Εοππεπ και ΚΕΜΕΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον σχολικό χώρο για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και των μαθητών και σε οποιονδήποτε πολίτη επιθυμεί να λάβει ανάλογες γνώσεις, οι οποίες μπορεί να του χρειαστούν οποιαδήποτε στιγμή στην καθημερινότητά του.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση από τους συμμετέχοντες των κινδύνων που μπορεί εν δυνάμει να απειλήσουν τον χώρο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και τους μαθητές και τους εργαζόμενους σε αυτό.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για:

  • Τα αίτια και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών καθώς και τα μέτρα πρόληψης και την εκμάθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών.
  • Το φαινόμενο του σεισμού καθώς και τις απαραίτητες δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς για μια ασφαλή αντιμετώπιση στην κρίση που προκαλεί ένα σεισμικό γεγονός.
  • Τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης εκκένωσης και την απόφαση ή μη υλοποίησής της ανάλογα με την έκτακτη ανάγκη

Θεματικές Ενότητες

1

·         Εισαγωγή

·         Είδη έκτακτης ανάγκης

2

·         Καύση – Πυρκαγιά

·         Τρίγωνο-Τετράεδρο πυρκαγιάς

·         Κατηγορίες πυρκαγιών

·         Κατασβεστικά υλικά – Τρόποι κατάσβεσης

·         Συχνές αιτίες πυρκαγιάς στους εργασιακούς χώρους

·         Πυροσβεστήρες

·         Αρχές χρήσης πυροσβεστήρων

·         Έλεγχος πυροσβεστήρων

·         Μέτρα πρόληψης

·         Μέτρα αυτοπροστασίας

2

·         Το Γεωδυναμικό σεισμοτεκτονικό πλαίσιο του ελληνικού χώρου

·         Σεισμοί και κατασκευές

·         Επιπτώσεις των σεισμών στις κατασκευές

·         Συνοδά σεισμικά φαινόμενα

·         Επιπτώσεις των σεισμών στον άνθρωπο

·         Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των σεισμών

Ø  Πριν τον σεισμό

Ø  Κατά τη διάρκεια του σεισμού

Ø  Μετά τον σεισμό

3

·         Ο σχεδιασμός εκκένωσης

·         Σχέδιο διαφυγής

·         Ρόλοι και αρμοδιότητες

·         Ειδικά θέματα σχετικά με την εκκένωση

·         Χώροι συγκέντρωσης

·         Καταμέτρηση προσωπικού

·         Ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την εκκένωση

·         Εκπαίδευση – Ασκήσεις

4

·         Συνεργασία με φορείς εκτάκτων αναγκών

·         Ανάλυση Βίντεο

Κόστος

20 ΕΥΡΩ

παροχές

Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου .

Παροχές

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος