Χαιρετισμός

Οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δροµολογούν αλλαγές, ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά ολόκληρο το κοινωνκο-οικονοµικό οικοδόµηµα. Η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη, η πρόοδος της επιστήµης είναι τα στοιχεία εκείνα που επαναστατικοποιούν την παραγωγική διαδικασία και µεταβάλλουν τη φύση της εργασίας.

Σε µια τέτοια κοινωνία διαρκώς µεταβαλλόµενη στην οποία καλείται ο καθένας να δράσει προκειµένου να επιβιώσει πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια που θα τον οδηγήσουν ένα βήµα πιο µπροστά από άλλους και θα τον εδραιώσουν στον τοµέα που επιθυµεί. Η άρτια παρεχόµενη εκπαίδευση δύναται να ενισχύσει σε µεγάλο βαθµό αυτήν την προσπάθεια.

Ο Όµιλος Ευρωπρόοδος έχοντας παρατηρήσει όλες αυτές τις µεταβολές και τις επιρροές τους στους συνανθρώπους µας έρχεται να πραγµατοποιήσει αυτά τα όνειρα. Βασική τροποποίηση που χρειάζεται να γίνει στο χώρο της εκπαίδευσης και τολµάµε να το κάνουµε εµείς, είναι η µετάβαση από την παθητική στην ενεργητική µάθηση. Ο µαθητής αναλαµβάνει ενεργητικό ρόλο καθώς γίνεται ο ερευνητής που αναζητά πληροφορίες από µια πληθώρα πηγών και σταδιακά οικοδοµεί τη γνώση του. Ο καθηγητής λειτουργεί ως υποστηρικτικός καθοδηγητής των µαθητών.

Η απλή αποστήθιση γεγονότων που εξιστόρησε κάποιος ειδικός αντικαθίσταται από τη σµίλευση της γνώσης µέσα από διδακτικές πρακτικές που είναι πιο αποτελεσµατικές για υψηλή παρακίνηση, ουσιαστική µάθηση και επιτυχία για όλους τους µαθητευόµενους. Δίνεται έµφαση στη συσχέτιση της µάθησης µε τα πραγµατικά προβλήµατα και τις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Παρέχουµε µια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραµµάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας µε σκοπό ο εκπαιδευόµενος να καταφέρει να επωφεληθεί από τις νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται, να αναδειχθεί και να κυριαρχήσει επάξια στο χώρο της εργασίας.

Νίκος Νούλας

 

Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου