Διοίκηση Τουρισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γενικές Πληροφορίες Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022 Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023 Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022 ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00 Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00 Κόστος: 400,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προγράμματος Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος: Ως παγκόσμιος κορυφαίος επιχειρηματικός κλάδος, η τουριστική […]

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διοίκηση Ξενοδοχείων & Μονάδων Φιλοξενίας

Γενικές Πληροφορίες Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022 Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023 Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022 ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00 Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00 Κόστος: 400,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προγράμματος Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος: Σε αυτό το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα […]

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διοίκηση Καινοτομίας στον Τουρισμό

Γενικές Πληροφορίες Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022 Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023 Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022 ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00 Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00 Κόστος: 400,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προγράμματος Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος: Η καινοτομία διαδραματίζει αυξανόμενο ρόλο στις υπηρεσίες […]

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Γενικές Πληροφορίες Έναρξη Νέου κύκλου Εγγραφών Έναρξη Μαθημάτων: 04/04/2022 Περίοδος Μαθημάτων:  24/10/2022 – 19/03/2023 Διάρκεια: 7 μήνες και 5 ημέρες Εγγραφές έως και 1 Απριλίου 2022 ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00 Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 20.00 Κόστος: 400,00 € ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιγραφή Προγράμματος Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των […]

Συνεχίστε την ανάγνωση