Πωλήσεις – Marketing

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος Πωλήσεις-Marketing Εισαγωγή στο Marketing Πληροφόρηση-Έρευνα Marketing Στρατηγικό Marketing-Management Προγραμματισμός Πωλήσεων-Marketing Κατάρτιση Προϋπολογισμού-Υλοποίηση Marketing Marketing & Social Media Internet Marketing

Συνεχίστε την ανάγνωση