Μεταφορές – Μηχανήματα – Φορτοεκφορτωτές

Εξετάζονται τα κύρια δοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων καθώς επίσης και τα διάφορα είδη φορτίου που µπορεί να συναντήσει κάποιος. Γίνεται αναφορά στις διάφορες διατάξεις ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν και µια εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των µηχανών. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορα συστήματα έλξης που χρησιµοποιούνται σήµερα, τα διάφορα είδη […]

Συνεχίστε την ανάγνωση