Εργατική Ασφάλεια & Υγιεινή

E-Learning Διοίκηση Επιχειρήσεων – Logistics
Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Εργατική Ασφάλεια & Υγιεινή 25 40€
  • Α’ Βοήθειες-Φυσικοί Παράγοντες Κινδύνου
  • Οργάνωση Εργασίας-Ασφάλεια Εξοπλισμού
  • Νομοθεσία-Επαγγελματικοί Κίνδυνοι
  • Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία