Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

E-Learning Τομέας Υγείας

Διάρκεια

? ώρες

Γενικές Πληροφορίες

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να παρέχει προστασία, στήριξη και καθοδήγηση σε προβλήματα που σχετίζονται με τη διαβίωση και την ασφάλεια των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Θα έχει την ικανότητα να συμβουλεύει οικογένειες, αλλά και ηλικιωμένους, προκειμένου να τους εξασφαλίσει ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης, ενώ παράλληλα θα μπορεί να προσφέρει στήριξη σε ευπαθείς ομάδες και να συνεργάζεται με φορείς δημόσιας υγείας και κρατικές δομές κοινωνικής προστασίας.

Θεματικές Ενότητες

 1. Γενικές γνώσεις
  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
  • Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
  • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 2. Βασικές γνώσεις
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Τρίτη Ηλικία
  • Πόνος
  • Οικιακό περιβάλλον/ Προσωπική ασφάλεια
 3. Ειδικές γνώσεις
  • Η τεχνολογία ως εργαλείο για τον φροντιστή    
  • Προσωπική φροντίδα & υγιεινή ατόμων τρίτης ηλικίας
  • Ψυχολογική στήριξη & Διαχείριση προκλητικών/ δύσκολων συμπεριφορών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος