Υπάλληλος Ψυχαγωγίας και Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

E-Learning Τουρισμός – Αθλητισμός – Πολιτισμός
Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Υπάλληλος Ψυχαγωγίας και Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 1. Αθλητισμός και Ψυχαγωγία στον τουρισμό
  • Αθλητισμός και ψυχαγωγία στον τουρισμό
  • Ο τουρισμός ευεξίας (Wellness and Spa tourism)
  • Ο τουρισμός αναψυχής (Recreation tourism)
  • Ο τουρισμός άθλησης (Sports and Extreme Sports tourism)
  • Η ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένων στελεχών
  • Περιγραφή επαγγελμάτων
 2. Προσωπικό Κέντρου Αναζωογόνησης και Υγείας
  • Ανατομία – Φυσιολογία
  • Υγιεινή
  • Πρώτες βοήθειες
  • Κινησιολογία
  • Είδη θεραπειών