Υπαλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης

E-Learning Τουρισμός – Αθλητισμός – Πολιτισμός
Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Υπαλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης
 1. Εκπαίδευση Οροφοκομίας
  • Το τμήμα οροφοκομίας
  • Το προσωπικό του τμήματος
  • Εξοπλισμός και προετοιμασία
  • Καθαρισμός δωματίου
  • Καθαρισμός και φύλαξη λινών
  • Προδιαγραφές ποιότητας και αποδοτικότητας του τμήματος ορόφων
 2. Εκπαίδευση υποδοχής
  • Το τμήμα υποδοχής
  • Θυρωρείο – τηλεφωνικό κέντρο
  • Σχέσεις με τους πελάτες
  • Θέματα προσωπικού
 3. Ασφάλεια και Υγεία σε τμήματα καθαριότητας
  • Προστασία εργαζομένου
  • Εργονομία στην εργασία
  • Τραυματισμοί εν ώρα εργασίας
  • Κίνδυνοι κατά την εργασία
  • Σήμανση ασφαλείας και Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
  • Παγκόσμιες καλές πρακτικές
  • Ασκήσεις